Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình thông báo về việc bán đấu giá tài sản bảo đảm của ông Bùi Văn Thắng và ông Nguyễn Văn Thủy

16/03/2020

Danh mục tài sản bán đấu giá: 
1- Tài sản thứ nhất:
Quyền sử dụng đất số I 583714, số vào sổ cấp giấy 2519  do UBND huyện lạc thuỷ- tỉnh Hòa Bình  cấp ngày  01 tháng  6 năm 1996; cụ thể như sau:
- Tên người sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1964, CMTND số 113255935 do Công an Hoà Bình cấp ngày 23/10/2003; Hộ khẩu thường trú: thôn Đồng Bíp, xã Yên Bồng, huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình
- Địa chỉ thửa đất : thôn Đồng Bíp, xã Yên Bồng, huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình
- Diện tích quyền sử dụng đất: 34.900 m2 (Bằng chữ: Ba mươi tư ngàn chín trăm mét vuông).
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng  34.900 m2 ; sử dụng chung :Không m2
- Mục đích sử dụng : Đất rừng trồng sản xuất
- Thời hạn sử dụng: đến năm 2046
- Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
-Tài sản gắn liền với đất: Cây cối trồng trên đất và toàn bộ các tài sản khác xây dựng và gắn liền với diện tích đất trên GCNQSD đất.
- Giá khởi điểm: 628.200.000 đồng. Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng chẵn. 
2.2. Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất số CĐ 142280, số vào sổ cấp giấy CS 00321  do UBND huyện lạc thuỷ- tỉnh Hòa Bình  cấp ngày  18 tháng  5 năm 2017, cụ thể như sau:
- Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Bùi Văn Thắng, sinh năm 1979, CMTND số 113255956 cấp ngày 01/10/2012 tại Công an Hoà Bình; Hộ khẩu thường trú: thôn Đồng Bíp, xã Yên Bồng, huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Địa chỉ thửa đất: thôn Bến nghĩa, xã Phú nghĩa, huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Diện tích quyền sử dụng đất: 54.214 m2 (Bằng chữ: Năm mươi tư ngàn hai trăm mười bốn mét vuông).
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng : 54.214 m2, sử dụng chung :Không m2
-Mục đích sử dụng đất: Đất rừng trồng sản xuất
- Thời hạn sử dụng: đến Năm : 2059  
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất: Cây cối trồng trên đất và toàn bộ các tài sản khác xây dựng và gắn liền với diện tích đất trên GCNQSD đất 
- Giá khởi điểm: 3.000.000.000 đồng. Bằng chữ: Ba tỷ đồng./.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi