Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy - Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản

08/11/2019

I. Tài sản đấu giá: 
A. Tài sản thứ 1 
1. Tên tài sản thứ 1:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BO 893033, số vào sổ CH 00144 do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy cấp ngày 17 tháng 04 năm 2014, số thửa 01-1, tờ bản đồ số: trích đo độc lập tên người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Nguyễn Thị Thủy CMND số 113087326 cấp ngày16/08/2017 tại công an tỉnh Hòa Bình; Hộ khẩu thường trú: Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Địa chỉ tài sản: Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình.
+ Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 333 m2. Đất phi nông nghiệp: 1.90,5m2 thời hạn sử dụng lâu dài; đất trồng cây lâu năm khác 142,55m2 thời hạn đến năm 2016; nguồn gốc sử dụng: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
+ Tài sản gắn liền trên đất: Nhà xây 3 tầng, diện tích sàn: 300 m2 và toàn bộ các tài sản khác cùng công trình + cây cối gắn liền trên đất.
* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 1.700.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn).
B. Tài sản thứ 2
1. Tên tài sản thứ 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AK 913406, Số vào sổ H00106 do UBND huyện Lạc Thủy cấp ngày 17 tháng 04 năm 2008, số thửa 31, tờ bản đồ số 09 tên người sử dụng đất ông Phạm Hùng Vinh CMND số 113106055 cấp ngày 30/10/2008 tại công an tỉnh Hòa Bình; Hộ khẩu thường trú: Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Địa chỉ tài sản: Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 155 m2. Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài
+ Tài sản gắn liền với đất: toàn bộ các tài sản, công trình xây dựng và gắn liền trên đất .
* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 300.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).
C. Tài sản thứ 3
1. Tên tài sản thứ 3
: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AL 381682, Số vào sổ H 00162 do UBND huyện lạc Thủy cấp ngày 31 tháng 07 năm 2009, số thửa 30, tờ bản đồ số 09 tên người sử dụng đất ông Phạm Hùng Vinh CMND số 113106055 cấp ngày 30/10/2008 tại công an tỉnh Hòa Bình; Hộ khẩu thường trú: Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Địa chỉ tài sản: 165 m2. Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài
        + Tài sản gắn liền với đất: Toàn bộ các tài sản, công trình xây dựng và gắn liền trên đất .
 * Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 300.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).
D. Tài sản thứ 4
1. Tên tài sản thứ 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AK 913048, số vào sổ H 00084 do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy cấp ngày 20 tháng 09 năm 2017, số thửa 03, tờ bản đồ số 11 tên người sử dụng đất ông Phạm Hùng Vinh CMND số 113106055 cấp ngày 30/10/2008 tại công an tỉnh Hòa Bình; Hộ khẩu thường trú: Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Địa chỉ tài sản: Thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Diện tích quyền sử dụng đất: Tổng diện tích sử dụng 160 m2. Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.
+ Tài sản gắn liền trên đất: Nhà xây 2 tầng, diện tích sàn: 134 m2 và toàn bộ các tài sản khác cùng công trình + cây cối gắn liền trên đất.
* Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 800.000.000đồng. (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).
Tổng giá trị các tài sản bán đấu giá lần thứ 01: 3.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm triệu đồng). Trong đó:
+ Quyền sử dụng đất số BO 893033 giá trị:  1.700.000.000đ
+ Quyền sử dụng đất số AK 913406 giá trị:     300.000.000đ
+ Quyền sử dụng đất số AL 381682 giá trị:     300.000.000đ
+ Quyền sử dụng đất số AK 913048 giá trị:     800.000.000đ
- Mức giá trên không bao gồm lệ phí trước bạ đất.
- Chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản được ghi tại các thông báo xử lý, đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay số 702/TB-BĐG; 703/TB-BĐG; 704/TB-BĐG; 705/TB-BĐG ngày 31/10/2019 đính kèm.
II. Đối tượng tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham giá đấu giá tài sản.
III. Xem tài sản

1.    Thời hạn: từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019.
2.    Địa điểm: tại địa điểm của tài sản đấu giá trên.
IV. Mua hồ sơ, nộp tiền tham gia đấu giá
1. Tiền mua hồ sơ:
500.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 1 và tài sản thứ 4); 200.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 2 và tài sản thứ 3).
2. Thời hạn: từ 07/11/2019 đến ngày 19/11/2019.
3.    Địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá
V. Nộp tiền đặt trước: 
1. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 1); 50.000.000 đồng (đối với tài sản thứ 2 và tài sản thứ 3); 100.000.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 4).
2. Thời hạn: ngày 19/11/2019 đến ngày 21/11/2019.
3. Hình thức: chuyển khoản, bằng đồng Việt nam vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, số 45510000111721 mở tại Ngân hàng TMCP  Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình.
VI. Mở cuộc đấu giá tài sản
1.    Thời gian: từ 14h00 ngày 22/11/2019.
2.    Địa điểm: Tại Trung tâm đấu giá.
3.    Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
4.    Phương thức: Trả giá lên.
5. Trường hợp xử lý tài sản: người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tài sản đều được ưu tiên đăng ký tham gia xử lý đấu giá theo quy định của pháp luật.
VII. Thông tin chi tiết: liên hệ với Trung tâm đấu giá: địa chỉ số 21, tổ 12 đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy - Hòa Bình địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy - Hòa Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi