Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy - Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản

08/11/2019

I. Tài sản đấu giá: 
A. Tài sản thứ 1 
1. Tên tài sản thứ 1
: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số R 393734; số vào sổ 00794 do UBND huyện Lạc Thủy cấp ngày 18/01/2001, số thửa 01+12, tờ bản đồ số 02+01 tên người sử dụng đất Hộ ông Bùi Văn Viện CMND số 113197479 Do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 28/03/2017. Hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Mối (nay đổi thành thôn Ngọc Lâm), xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Mối( nay đổi thành thôn Ngọc Lâm), xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Diện tích: 1.850 m2 (Một nghìn tám trăm năm mươi mét vuông);
- Hình thức sử dụng:   Sử dụng riêng: 1.850 m2;   
                                    Sử dụng chung: không.
- Mục đích sử dụng đất: ONT = 400 m2 ; Đất vườn: 1.450 m2
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài   
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.
+ Tài sản gắn liền trên đất: Nhà xây 3 tầng, diện tích xây dựng 156 m2, diện tích sàn = 468 m2 và toàn bộ các tài sản khác cùng công trình, cây cối gắn liền với đất
- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 2.500.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
B. Tài sản thứ 2
1. Tên tài sản thứ 2
: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AK 924191; số vào sổ H 000285 do UBND huyện Lạc Thủy cấp ngày 05/08/2008, số thửa 108, tờ bản đồ số 01, tên người sử dụng đất Bà Vũ Thị Bình. Hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Mối( nay đổi thành thôn Ngọc Lâm), xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Mối (nay đổi thành thôn Ngọc Lâm), xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Diện tích: 1.200 m2 (Một nghìn hai trăm mét vuông);
- Hình thức sử dụng:   Sử dụng riêng: 1.200 m2;   - Sử dụng chung: không.
- Mục đích sử dụng đất: ONT = 1.200 m2 
- Thời hạn sử dụng đất: ONT Lâu dài   
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.
- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 500.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn).
C. Tài sản thứ 3
1. Tên tài sản thứ 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
2. Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số AL 373760; số vào sổ H 00327 do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy cấp ngày 19/11/2008, số thửa theo GCN 01, tờ bản đồ số 244 tên người sử dụng đất Ông Bùi Văn Viện CMND số 113197479 Do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 28/03/2017. Hộ khẩu thường trú: Thôn Đồng Mối (nay đổi thành thôn Ngọc Lâm), xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đồng Mối( nay đổi thành thôn Ngọc Lâm), xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
- Diện tích: 400 m2 (Bốn trăm mét vuông);
- Hình thức sử dụng:   Sử dụng riêng: 400 m2;   - Sử dụng chung: không.
- Mục đích sử dụng đất: ONT = 400 m2 
- Thời hạn sử dụng đất: ONT Lâu dài   
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền trên đất: Không có
- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 300.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).
D. Tài sản thứ 4
1. Tên tài sản thứ 4: Xe ô tô có mui nhãn hiệu THACO.
2. Quyền sở hữu:
Chứng nhận đăng kí xe  ô tô số 001104, biển kiểm soát 28C-010.04, tên chủ xe Công ty TNHH MTV thương mại Thanh Bình, cụ thể như sau:
- Chủ sở hữu : Công ty TNHH MTV TM Thanh Bình.
- Địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm (Đồng Mối) - X. Đồng Tâm, H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình.
Đặc điểm tài sản: xe Ô tô tải có mui nhãn hiệu THACO, xe tải có mui, màu vàng, năm sản xuất 2013, số chỗ ngồi: 3 chỗ, đưa vào sử dụng năm 2013, nước sản xuất: Việt Nam, số khung RNHBC09PSD C003072, số máy PHASER180T IHC526150XA12, dung tích 5990, biển số đăng ký: 28C-010.04, tải trọng: hàng hóa mang tên Công ty TNHH MTV Thanh Bình.
- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá lần 01: 402.000.000 đồng. Bằng chữ: Bốn trăm linh hai triệu đồng chẵn./.
Tổng giá trị các tài sản bán đấu giá lần thứ 01: 3.702.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm linh hai triệu đồng). Trong đó:
+ Quyền sử dụng đất số R 393734 giá trị:                          2.500.000.000đ
+ Quyền sử dụng đất số AK 924191 giá trị:                          500.000.000đ
+ Quyền sử dụng đất số AL 373760 giá trị:                          300.000.000đ
+ Động sản: xe ô tô tải THACO BS 28C-010.04  giá trị:      402.000.000đ
- Mức giá trên không bao gồm lệ phí trước bạ đất.
- Chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản được ghi tại các thông báo xử lý, đấu giá tài sản bảo đảm tiền vay số 699/TB-BĐG;  698/TB-BĐG; 700/TB-BĐG ; 701/TB-BĐG ngày 31/10/2019 đính kèm.
II. Đối tượng tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham giá đấu giá tài sản.
III. Xem tài sản

1.    Thời hạn: từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019.
2.    Địa điểm: tại địa điểm của tài sản đấu giá trên.
IV. Mua hồ sơ, nộp tiền tham gia đấu giá
1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 1 và tài sản thứ 2); 200.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 3 và tài sản thứ 4).
2. Thời hạn: từ 07/11/2019 đến ngày 19/11/2019.
3.    Địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá
V. Nộp tiền đặt trước: 
1. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 1); 100.000.000 đồng (đối với tài sản thứ 2); 50.000.000 đồng/hồ sơ (đối với tài sản thứ 3); 80.000.000 đồng (đối với tài sản thứ 4).
2. Thời hạn: ngày 19/11/2019 đến ngày 21/11/2019.
3. Hình thức: chuyển khoản, bằng đồng Việt nam vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình, số 45510000111721 mở tại Ngân hàng TMCP  Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình.
VI. Mở cuộc đấu giá tài sản
1.    Thời gian: từ 09h00 ngày 22/11/2019.
2.    Địa điểm: Tại Trung tâm đấu giá.
3.    Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
4.    Phương thức: Trả giá lên.
5. Trường hợp xử lý tài sản: người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tài sản đều được ưu tiên đăng ký tham gia xử lý đấu giá theo quy định của pháp luật.
VII. Thông tin chi tiết: liên hệ với Trung tâm đấu giá: địa chỉ số 21, tổ 12 đường Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy - Hòa Bình địa chỉ: số 108, khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Agribank chi nhánh huyện Lạc Thủy - Hòa Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi