Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/08/2020

1. Danh mục tài sản thẩm định giá:

1.1. Tài sản thứ 1:

1.1.1 Thông tin về tài sản:           

- Quyền sử dụng đất:

+ Quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận QSD đất số: BT010646; Số vào sổ cấp GCN: CH00217; Do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 30/06/2014; Mang tên ông Nguyễn Phượng Khoa.

+ Diện tích: 1.060,0 m2 (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi mét vuông).

+ Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn: 200,0 m2; đất trồng cây lâu năm: 860,0 m2

+ Thửa đất: 409; Tờ bản đồ: 12

+ Địa chỉ: Thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

+ Thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: 10/2045

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 200,0 m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 860,0 m2.

- Tài sản trên đất: Không.

1.1.2. Địa điểm của các tài sản thẩm định giá: Thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

1.2. Tài sản thứ 2:

1.2.1 Thông tin về tài sản:           

- Quyền sử dụng đất:

+ Quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận QSD đất số: BT010611; Số vào sổ cấp GCN: CH00216; Do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 30/06/2014; Mang tên ông Hoàng Nguyện.

+ Diện tích: 1.693,2 m2 (Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm chín mươi ba phảy hai mét vuông).

+ Mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm

+ Thửa đất: 97; Tờ bản đồ: F48-116-199-B(12)

+ Địa chỉ: Thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

+ Thời hạn sử dụng: 6/2064

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản trên đất: Không.

1.2.2. Địa điểm của các tài sản thẩm định giá: Thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Tài sản thứ 3:

1.3.1 Thông tin về tài sản:           

- Quyền sử dụng đất:

+ Quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận QSD đất số: AO927766; Số vào sổ cấp GCN: 01392; Do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 05/05/2009; Mang tên ông Nguyễn Phương Định.

+ Diện tích: 575 m2 (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi lăm mét vuông).

+ Mục đích sử dụng đất: đất ở: 100,0 m2; đất vườn: 475,0 m2

+ Thửa đất: 253A; Tờ bản đồ: 01

+ Địa chỉ: Thôn 11 Núi Sáo, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

+ Thời hạn sử dụng: đất ở: Lâu dài; đất vườn: Đến năm 2030

+ Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Tài sản trên đất:

+ Nhà ở: 03 tầng.

+ Diện tích: 240 m2.

1.3.2. Địa điểm của các tài sản thẩm định giá: Thôn 11 Núi Sáo, xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

1.4. Tài sản thứ 4:

1.4.1. Thông tin về tài sản:

Khu trang trại chăn nuôi lợn nằm trên các thửa đất Có giấy chứng nhận QSD đất số: BN832294 (Số thửa: 19; Tờ bản đồ: 11; Diện tích: 35.044 m2; Mang tên ông Hoàng Ngọc Tân; Do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 20/05/2013) và Giấy chứng nhận QSD đất số BN832295 (Số thửa: 18; Tờ bản đồ: 11; Diện tích: 35.010 m2; Mang tên ông Hoàng Nguyện; Do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 20/05/2013). Quyền thuê đất đến ngày 08/05/2033 theo Hợp đồng không số ký ngày 31/05/2013.

- Trại chăn nuôi lợn:

TT

Tên hạng mục

Khối lượng

Đơn vị

1

Cổng, tường rào khu chăn nuôi

1

Hệ thống

2

Trại chăn nuôi( 02 chuồng kép: 2x36x40)

2,880

m2

3

Hệ thống nước thải

1

HT

4

Bể nước

20

m3

5

Kho cám

100

m2

6

Nhà điều hành

100

m2

7

Cầu cân và đường đuổi heo( 2 chuồng)

2

cái

8

Nhà bảo vệ, nhà công nhân

100

m2

9

Lò tiêu hủy động vật chất

1

cái

10

Nhà kỹ sư

40

m2

11

Đường nội bộ và sân bê tông

1

cái

12

Nhà sát trùng và kho thuốc

80

m2

13

Biogas

1

cái

14

Giếng khoan ( 03 giếng), hệ thống nước sạch

1

Hệ thống

15

Đường công vụ dài 250m, rộng 7m, lót đất đá dày 15 cm

1

cái

16

Máng tràn qua đường dài 15m, rộng 3m.

1

Hệ thống

17

Hệ thống thoát nước ngầm

1

Hệ thống

18

Nạo vét lòng hồ, đắp chân hồ

181.818,2

M3

19

Bờ kè đá( dài 200m, rộng 1m, cao 4m)

400

M3

- Tài sản là hệ thống máy móc và thiết bị:                                            

STT

Loại thiết bị

Số lượng

Đơn vị

I

Phần nuôi lợn thịt

1

Quạt thông gió 50"(KT1.380x1.380)

16

cái

2

Quạt thông gió 50"(KT1.060x1.060)

8

cái

3

Tủ điều khiển 06 quạt

4

tủ

4

Máng tự động to

56

cái

5

Máng tự động nhỏ

8

cái

6

ốc nở sắt 12

256

cái

7

Đuôi thu 21-8

64

cái

8

Núm uống sịn

400

cái

9

ống kém 21 dài 170 + măng sông INOX

400

cái

10

Tấm trần cách nhiệt

48

cuộn

11

Dây thép căng trần

420

kg

12

Tăng đơ 12

200

cái

13

Tấm giấy TQ loại 1

80

tấm

14

Khung INOX tấm giấy

48

md

15

L­ới INOX bảo vệ tấm giấy

193.6

m2

16

Phụ kiện ốc lắp khung tấm giấy

64

bộ

17

Bóng đèn úm

40

cái

II

Thiết bị nhà sát trùng

1

Hệ thống vòi phun áp lực

3

bộ

2

máy bơm áp lực

2

cái

3

Hệ thống cảm nhận và van đóng mở tự động

3

bộ

III

Máy móc và thiết bị

1

Điện và máy phát

1

cái

2

Thiết bị văn Phòng

1

bộ

1.4.2. Địa điểm của các tài sản thẩm định giá: xóm Xóm Đồng Sương, xã Thành Lập, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

2.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

2.2. Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

2.3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

2.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

2.5. Là Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2.6. Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập hoặc bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:

3.1. Thời gian nhận hồ sơ:

05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

3.2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy; địa chỉ: khu 8, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình.

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình biết và đăng ký./.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình, ĐT: 02183.864581 hoặc Ông Trần Mạnh Hà, Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh; ĐT: 0977.277288).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi