Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá tài sản

26/07/2021

1. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của khách hàng Trần Anh Đức tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình, thông tin cụ thể như sau: 
1.1. Thông tin về khoản nợ: Tổng dư nợ đến thời điểm ngày 30/4/2021 là: 3.871.742.009 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc: 2.925.000.000 đồng; Nợ lãi: 946.742.009 đồng (gồm lãi trong hạn: 944.997.831 đồng, lãi quá hạn: 1.744.178 đồng). Cụ thể:
1.1.1. Hợp đồng tín dụng số 3008LAV201703023 ngày 11/12/2017
- Số tiền vay: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn cho vay: 60 tháng.
- Mục đích vay vốn: Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái.
- Tính đến ngày 30/4/2021, tổng dư nợ là: 2.560.570.776 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc: 1.925.000.000 đồng; Nợ lãi: 635.570.776 đồng (gồm lãi trong hạn: 634.038.927 đồng, Lãi quá hạn: 1.531.849 đồng).
1.1.2. Hợp đồng tín dụng  số 3008LAV201800634 ngày 22/03/2018
- Số tiền vay: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn)
- Thời hạn cho vay: 120 tháng.
- Mục đích vay vốn: Xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái.
- Tính đến ngày 30/04/2021, tổng dư nợ là: 1.311.171.233 đồng. Trong đó: Dư nợ gốc: 1.000.000.000 đồng. Nợ lãi: 311.171.233 đồng (gồm lãi trong hạn: 310.958.904 đồng, Lãi quá hạn: 212.329 đồng).
1.2. Thông tin về tài sản bảo đảm: 
1.2.1. Tài sản bảo đảm 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 140; tờ bản đồ số 1; địa chỉ: Xóm Bờ Sông, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; diện tích 43.058 m2; theo GCN Quyền sử dụng đất số CĐ126013 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 08/5/2017 cho ông Nguyễn Quốc Lâm.
- Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số BL687161/HĐTC ngày 11/12/2017 và phụ lục hợp đồng số BL687161/HĐTC ngày 22/3/2018; Chứng thực tại UBND xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ngày 12/12/2017. 
- Giá trị tài sản thời điểm ký hợp đồng bảo đảm là: 3.000.000.000 đồng.
- Phạm vi bảo đảm: Bảo đảm cho các HĐTD số 3008LAV201703023 ngày 11/12/2017 và HĐTD số 3008LAV201800634 ngày 22/03/2018.
1.2.2. Tài sản bảo đảm 2: Tài sản hình thành trong tương lại theo Hợp đồng thế chấp tài sản hỉnh thành từ vốn vay số 12032018HĐTC ngày 22/03/2018; chứng thực tại UBND xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình ngày 23/3/2018. Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại TP Hà Nội.
- Giá trị tài sản thời điểm ký hợp đồng bảo đảm là: 4.779.705.000 đồng.
- Phạm vi bảo đảm: Bảo đảm cho các HĐTD số 3008LAV201703023 ngày 11/12/2017 và HĐTD số 3008LAV201800634 ngày 22/03/2018.
2. Giá khởi điểm: 3.044.671.674 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, không trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn, sáu trăm bảy mươi tư đồng).
Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế GTGT và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác (Ngoài chi phí Phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản).
Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.
3. Tiền đặt trước: 304.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh bốn triệu đồng chẵn). Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 03/08/2021, ngày 04/08/2021 và ngày 05/08/2021 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền của Giấy nộp tiền.
Số tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản chỉ định có thông tin như sau:
- Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh
- Số tài khoản: 15110000999579 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô.
- Nội dung chuyển khoản: Khách hàng ... ( khách hàng ghi rõ họ và tên) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…..(Ghi rõ tên tài sản).
4. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).
5. Thời gian tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ đấu giá, đăng ký xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/07/2021 đến hết ngày 03/08/2021 (trong giờ hành chính).
6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: ngày 28/07/2021 và ngày 29/07/2021 (trong giờ hành chính). Nơi xem tài sản: Trụ sở Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình (Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình)
7. Thời gian nộp phiếu trả giá: Khách hàng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
8. Thời gian đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 06/08/2021.
9. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đấu giá: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
10. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh để đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu đơn Công ty ban hành, Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh không nhận trường hợp uỷ quyền đăng ký).
+ Đối với cá nhân: chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu và Sổ hộ khẩu (bản chính/bản sao công chứng).
+ Đối với tổ chức: bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện cho tổ chức đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải có giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của tổ chức đó.
+ Người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ đăng ký đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng quy định về pháp luật chứng nhận của cơ quan công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và chỉ ủy quyền một lần, giấy ủy quyền được lưu trong hồ sơ tham gia đấu giá.
11. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp (Theo quy chế cuộc đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh)
12. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ trực tiếp tại cuộc đấu giá.
13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh thông báo để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.
Thông tin chi tiết liên hệ:
Mọi thông tin xin liện hệ: Số 60, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0976.530.239
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank: 
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi