Agribank Chi nhánh huyện Yên Thủy Hòa Bình đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/08/2020

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

1.1. Tên cơ quan: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: khu 8, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình.

1.3. Số điện thoại: 02183864886;

1.4. Số Fax:           02183864001;

1.5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Quang Tuấn; Chức vụ: P Giám đốc.

2. Tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Chi tiết thông tin các tài sản như sau:

STT

Tên/loại tài sản bảo đảm

Đặc điểm tài sản (mô tả TSBĐ, vị trí; diện tích)

Tình trạng pháp lý

Giá trị dự kiến bán

Đầy đủ hay không đầy đủ pháp lý

Giấy tờ chứng minh QSH

Đăng ký GDĐB

1

GCNQSD đất  số BA221284  Mang tên Ông Nguyễn Quang Đại

Diện tích: 100,0m2; Thửa đất số 22, tờ bản đồ 23; số vào sổ CH000053; do UBND huyện Yên Thủy cấp ngày 12/08/2010; Đ/c: Phố Dương, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình

Đầy đủ

GCNQSD đất  số BA221284

Đầy đủ

700.000.000

2

GCNQSD đất  số BS633344  Mang tên bà Nguyễn Thị Thược

Diện tích: 935,4 m2; Thửa đất số 316, tờ bản đồ 62; số vào sổ CH13787; do UBND huyện Yên Thủy cấp ngày 31/12/2013; Đ/c: Xóm Liên Tiến, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Đầy đủ

GCNQSD đất  số BS633344

Đầy đủ

544.000.000

Nhà Ở

Xây kiên cố bê tông cốt thép; xây  01 tầng diện tích 100 m2;  

100.000.000

3

GCNQSD đất  số AI727451 Mang tên Ông Trần Minh Ngọc

Diện tích: 76,6m2; Thửa đất số 7, tờ bản đồ 11; số vào sổ 01014; do UBND TP Ninh Bình cấp ngày 15/06/2007; Đ/c: Thôn Thượng Lân, xã Ninh Sơn, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Đầy đủ

GCNQSD đất  số AI727451

Đầy đủ

1.500.000.000

Nhà ở

Nhà xây 3 tầng, kiên cố bê tông cốt thép, diện tích 220m2

659.000.000

Tổng cộng

   

 

3.503.000.000

2.2. Các thông số về quyền sử dụng đất: Nêu chi tiết bảng trên

2.3. Tài sản gắn liền với đất: Nêu chi tiết bảng trên

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.503.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm linh ba triệu đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

4.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

4.2. Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

4.3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

4.5. Là Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.6. Hồ sơ pháp lý: Quyết định thành lập hoặc bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; bản sao chứng chỉ hành nghề đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy; địa chỉ: khu 8, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình.

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Thủy thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình biết và đăng ký./.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trần Mạnh Hà, Trưởng Phòng Kế hoạch kinh doanh; ĐT: 0977277288).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi