Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

20/08/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hòa Bình 
- Địa chỉ: Số 1/175 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
    - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Khoản nợ cần đấu giá:
Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Khách hàng Lê Quang Huy tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình theo Hợp đồng tín dụng số: 3004LAV201802674 ký ngày 30/7/2018.  
    3. Thông tin về khoản nợ:
    - Hợp đồng tín dụng số: 3004LAV201802674 ký ngày 30/7/2018.
    - Số tiền vay: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng)
    - Thời hạn cho vay: 12 tháng.
    - Mục đích vay vốn: Kinh doanh hàng nông sản.
    - Tổng dư nợ tính đến ngày 13/5/2021 là 5.474.520.548 đồng. Trong đó nợ gốc: 4.000.000.000 đồng; nợ lãi: 1.474.520.548 đồng
* Nghĩa vụ nợ thực tế sẽ có thay đổi ở các thời điểm khác nhau.
    4.   Thông tin về tài sản bảo đảm:
    Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản sau: Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 21, ngách 122/44 phố Vĩnh Tuy (số 12-A4 cũ), TT Cty CP XDCN và đô thị VN, phường Vĩnh Tuy, quận Hai bà Trưng, Hà Nội; diện tích 60,5 m2 theo GCN Quyền sử dụng đất số BC 458266 do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 22/01/2014 cho ông Lê Quang Huy và bà Ngô Thị Minh.
    - Giá trị tài sản đánh giá lúc ký hợp đồng bảo đàm: 5.545.000.000 đồng 
    - Tình trạng pháp lý: Hợp đồng thế chấp tài sản số: 3004LCL201700460  ngày 18/04/2017, công chứng tại Văn phòng công chứng Thành Đô, TP Hà Nội; số công chứng: 1319/2017/HĐTC, quyển số: 01TP/CC-SCC/HĐGD và Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh quận Hai Bà Trưng vào ngày 18/04/2017.
5. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số: 3004LAV201802674 ký ngày 30/7/2018 ký giữa khách hàng Lê Quang Huy và Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình .  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản;
- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
- Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên; Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Agribank AMC LTD và Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng). 
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 06/9/2021 và ngày 07/9/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (Trong giờ hành chính) hoặc Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình - Địa chỉ: Số 1/175 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16h00 phút ngày 07/9/2021 tại Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.
    - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
    10. Tiền đặt trước: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
    - Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 07/9/2021, ngày 08/9/2021 và trước 16h00 phút ngày 09/9/2021.
 - Hình thức nộp: Chuyển khoản Số TK: 1460201036275 tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.
Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
11. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).
12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và  các quy định khác của pháp luật liên quan, phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Khách hàng mua hồ sơ đấu giá theo mẫu tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, cụ thể:
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau: 
Đối với tổ chức:
+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
+ Đơn đăng ký xem hồ sơ khoản nợ đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
    + Phiếu xác nhận xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu), đóng dấu, ký tên của Người có thẩm quyền. Trong trường hợp cấp phó ký thay phải kèm theo Giấy ủy quyền hợp lệ;
    + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (03 bản sao y công chứng và mang bản chính để đối chiếu);
    + Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (03 bản sao y công chứng và mang bản chính để đối chiếu);
    + Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền (03 bản sao y công chứng). Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật trong đó thể hiện phạm vi ủy quyền, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền.
    + Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
+ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước). 
+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
    + Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu, có dấu công ty);
         + Đơn đăng ký xem hồ sơ khoản nợ đấu giá (theo mẫu);
    + Phiếu xác nhận xem khoản nợ đấu giá (theo mẫu),    
        + Giấy CMND/CCCD, Hộ khẩu (03 bản sao y công chứng và mang bản chính để đối chiếu);
    + Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá phải có Hợp đồng ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (sao y công chứng). Hợp đồng ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật trong đó thể hiện phạm vi ủy quyền, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Bên ủy quyền, Bên được ủy quyền do phòng/văn phòng Công chứng lập.
    + Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
    + Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).
Bước 2:  Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo bán đấu giá khoản nợ số 48.3/2021/TBĐG - HP ngày 20/8/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
 Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/9/2021.
 - Địa điểm: Phòng 403 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. (Trường hợp số lượng người tham gia vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty, Công ty sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).
14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1. Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Người trúng đấu giá khoản nợ và người có khoản nợ đấu giá ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày đấu giá thành.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hòa Bình. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, theo số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình .
 - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình .
15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282.
- Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội: 
Địa chỉ: Phòng 402 - Nhà A2 - Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi