Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản

25/03/2020

  I. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá tài sản.
 II.Tài sản bán đấu giá: 
1.    Thông số có lợi thế kinh doanh liên quan đến tài sản gắn liền với đất: Của Công ty Cổ phần Hương Sơn.
2.    Quyền sử dụng: Thửa đất số 276, tờ bản đồ số 31.
2.1.    Giấy chứng nhận quyền dử dụng đất: số AK 834287, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T00669 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/3/2009.
2.2.    Diện tích đất: 49.833,4 m2.
2.3.    Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.
2.4.    Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 24 tháng 06 năm 2052.
2.5.    Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.
2.6.    Vị trí, địa điểm của thửa đất: Tại xóm Dụ 5, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
  III. Tài sản gắn liền với đất: Toàn bộ tài sản là nhà xưởng, vật kiến trúc, máy móc thiết bị gắn trên diện tích đất 49.833,4 m2, tại cụm công nghiệp xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
  IV. Tổng giá khởi điểm:
    + Bằng số: 16.298.000.000 đồng 
          + Bằng chữ: Mười sáu tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu đồng.
Giá trên không bao gồm: Lệ phí trước bạ, chi phí thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng các loại thuế và lệ phí khác (nếu có). 
   V. Xem tài sản: 
1. Thời hạn: từ ngày 23/3/2020 đến ngày 31/3/2020.
2. Địa điểm: tại địa điểm của tài sản nêu trên.
VI. Mua hồ sơ, nộp hồ sơ: từ ngày 17/3/2020 đến ngày 31/3/2020.
1. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.
2. Địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá.
VII. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 31/3/2020.
1. Tiền đặt trước: 900.000.000 đồng.
2. Hình thức: Chuyển khoản, bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Trung tâm Đấu giá, số 45510000111721 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hòa Bình.
VIII. Mở cuộc đấu giá tài sản
1. Thời gian mở cuộc đấu giá: từ 09 giờ ngày 01/4/2020.
2. Địa điểm: tại Trung tâm Đấu giá.
3. Hình thức: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
4. Phương thức: trả giá lên.
IX. Thông tin chi tiết: Liên hệ với Trung tâm Đấu giá; địa chỉ: số 21, đường Hai Bà Trưng, tổ 12, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình; địa chỉ: số 751, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình./. 
Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi