Agribank Phong Thổ - Lai Châu thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

29/09/2022

1. Tài sản đấu giá đối với khách hàng Công ty TNHH Toản Mai
- Quyền sử dụng đất diện tích 1.188,2 m2, bao gồm: Đất ở tại đô thị 250,0 m2; Đất bằng trồng cây hàng năm khác 938,2 m2, tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số: 92; địa chỉ: Tổ dân phố Hòa Bình, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tài sản gắn liền với đất hiện có là: 01 Nhà xây khung sắt tường gạch, mái lợp tôn, hai tầng, diện tích xây dựng 250,0 m2 và 01 nhà xây cấp IV một tầng, diện tích xây dựng 180,0 m2 và công trình phụ trợ khác.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BL 090893, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH01820, do UBND huyện Phong Thổ cấp ngày 07/02/2018;
- Giá khởi điểm: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm triệu đồng)
-  Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
- Khoản tiền đặt trước: 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu đồng)
 (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản)
2. Tài sản đấu giá đối với khách hàng Đèo Văn An
- Quyền sử dụng đất ở tại nông thôn diện tích 120,0 m2 tại thửa đất số 847; tờ bản đồ số 80; địa chỉ: Bản Huổi Hán, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tài sản gắn liền với đất hiện có: Nhà ở riêng lẻ: Nhà xây cấp IV kiên cố, 02 tầng, diện tích xây dựng 98,0 m2, diện tích sàn 192,0 m2  và công trình phụ trợ khác.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 113811, số vào sổ cấp GCN: CH 03820 ngày 12 tháng 10 năm 2018;
- Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng (Bẩy trăm triệu đồng)
-  Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
- Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (Bẩy mươi triệu đồng)
 (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản)
3. Tài sản đấu giá đối với khách hàng Trần Huy Hoài
- Quyền sử dụng đất diện tích 222,1 m2 tại Bản Hợp 1, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tài sản gắn liền với đất hiện có: Nhà ở riêng lẻ: Nhà xây cấp IV, mái lợp tôn, diện tích xây dụng: 65 m2, diện tích sàn: 65 m2 và công trình phụ trợ khác gắn liền với đất;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản hác gắn liền với đất số BL 090791, số vào sổ cấp GCN: CH04010 do UBND huyện Phong Thổ cấp ngày 29 tháng 12 năm 2017;
- Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng),
-  Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
- Khoản tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)
 (Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản)
2. Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 15h ngày 30/09/2022
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phong Thổ Lai Châu.
     - Địa chỉ: TDP Hòa Bình, TT Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
- Đầu mối liên hệ: Ông Lù Như Biên – Phó PT phòng KHKD
 ( Email: bienlunhu@agribank.com.vn; Di động: 0919.136.919)
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tải khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, cụ thể như sau:
- Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín khi tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm. 
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
    5. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá
- Thư chào giá dịch vụ và các cam kết khác của khách hàng (nếu có).
- Phương án đấu giá tài sản
    * Lưu ý:
    - Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank.
    - Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
    - Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi