Agribank Chi nhánh huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

21/10/2021

1. Thôn tin tài sản bảo đảm:
1.1 Tài sản bảo đảm của Công ty TNHH MTV Tràng An
* Thông tin tài sản 
- Máy xúc KOMATSU PC 200-6, sơn vàng, số khung 88142, số máy 0D10F3F00401
- Giấy tờ tài sản: Hóa đơn GTGT số 0042377 ngày 27/04/2009
2. Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất hết ngày 25/10/2021
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
- Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
- Đầu mối liên hệ: Ông Lương Xuân Dũng – TP KHKD
- Di động: 0945 391 228
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:
Tổ chức đăng ký tham gia thẩm định giá phải đáp ứng tiêu chí quy định cụ thể như sau:
- Có năng lực, kinh nghiệm. 
- Thù lao dịch vụ cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá năm 2021do Bộ tài chính công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản thẩm giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
5. Hồ sơ đăng ký:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Bản chào giá dịch vụ thẩm định giá.
• Lưu ý: Agribank chi nhánh huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả lựa chọn được hiểu là không được lựa chọn, Agribank chi nhánh huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi