Agribank Chi nhánh thành phố Lai Châu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/08/2021

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản bán đấu giá: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh thành phố Lai Châu. 
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
2. Thông tin về tài sản: 
2.1. Tài sản bảo đảm của khách hàng Phạm Thị Hoa
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 591011 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 21 tháng 03 năm 2018; Số vào sổ: CH01426.
+ Đặc điểm: Quyền sử dụng đất: Diện tích: 255,4 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm phẩy bốn mét vuông), Thửa đất số: 33; Tờ bản đồ số: 24; Địa chỉ thửa đất: Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Lai Châu; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
+ Địa điểm nơi để tài sản: Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Giá khởi điểm là: 1.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 180.000.000 đồng
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.2. Tài sản bảo đảm của khách hàng Vũ Thị Hòa 
* Tài sản thứ nhất:
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AN 308350 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 13/10/2009).
+ Đặc điểm: Quyền sử dụng đất: Diện tích: 91 m2 (Bằng chữ: Chín mươi mốt mét vuông), Thửa đất số: 00; Tờ bản đồ số: 00; Địa chỉ thửa đất: Tổ 3, phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng  quyền sử dụng đất.
+ Địa điểm nơi để tài sản: Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp 4, 02 tầng, diện tích xây dựng: 84 m2.
* Tài sản thứ 2:
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu: Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 276238 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 13/10/2009).
+ Đặc điểm: Quyền sử dụng đất: Diện tích: 254,3 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bốn phẩy ba  mét vuông), Thửa đất số: 35; Tờ bản đồ số: 52; Địa chỉ thửa đất: Tổ 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
+ Địa điểm nơi để tài sản: Tổ 3, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
- Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp 4, mái tôn, diện tích xây dựng: 250 m2.
- Giá khởi điểm là: 1.755.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bẩy trăm năm mươi lăm triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 175.500.000 đồng
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.3. Tài sản bảo đảm của khách hàng Ninh Ngọc Hải
- Tài sản: Xe ô tô con BKS 25A-011.71 
+ Nhãn hiệu: TOYOTA; Màu sơn: Ghi hồng; Số máy: 5L5643711; Số khung: 229J060019596; Số loại: LAND. Theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000840 do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 30/01/2015.
 - Giá khởi điểm là: 486.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu đồng).
- Bước giá: 10.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 48.600.000 đồng
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.4. Tài sản bảo đảm của khách hàng Bùi Văn Hưng
 Quyền sử dụng đất:
- Số thửa: 766a                          , tờ bản đồ số: 71
- Địa chỉ: Bản Km2, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.;
- Diện tích: 600,0 m2 (Sáu trăm phẩy không mét vuông)
- Loại đất: Đất ở + đất trồng cây hàng năm khác;
-  Hình thức sử dụng:  + Sử dụng riêng: 600,0 m2;
                                    + Sử dụng chung: Không m2;
- Mục đích sử dụng: Đất ở : 120,0 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 480,0 m2
- Thời hạn sử dụng: Đất ở : Lâu dài ; Đất trồng cây hàng năm khác: 11/09/2067
- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu Tài sản bảo đảm và giấy tờ khác kèm theo bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 261352 do UBND huyện Tam Đường cấp ngày 11 tháng 09 năm 2017; Số vào sổ  cấp GCN: CH01458.
- Giá khởi điểm là: 1.170.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 150.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.5. Tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: Thửa 13, Lô L5, Khu dân cư số 7;
- Địa chỉ thửa đất: Tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu.
- Diện tích: 149,8 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi chín phẩy tám mét vuông)
- Hình thức sử dụng:  riêng: 149,8 m2, chung: không
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.    
- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu Tài sản bảo đảm và giấy tờ khác kèm theo bao gồm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 049461 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 17 tháng 08 năm 2016 số vào sổ GCN: CH 00981.
- Giá khởi điểm là: 1.890.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm chín mươi triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 200.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.

2.6. Tài sản bảo đảm của khách hàng Hoàng Thị Thùy Dương
* Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 17;
- Tờ bản đồ số: 19
- Địa chỉ thửa đất: Tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu;
- Diện tích: 122,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất    
* Tài sản gắn liền với đất:
- Nhà xây tường gạch mái bằng 02 tầng diện tích xây dựng 110 m2; diện tích sử dụng 200 m2
- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu Tài sản bảo đảm và giấy tờ khác kèm theo bao gồm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 266079 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 18 tháng 09 năm 2013 số vào sổ GCN: CH 00602.
- Giá khởi điểm là: 2.430.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm ba mươi triệu đồng).
- Bước giá: 130.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 270.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.7 Tài sản bảo đảm của khách hàng Hồ Thị Thịnh
- Xe ô tô tải biển kiểm soát 25C-024.30, màu sơn: xanh; nhãn hiệu HOWO do Việt Nam sản xuất năm 2016, số loại: ZZ3257N349726 số chỗ ngồi 2; số máy: 161007026977; số khung LSC8GD064113.
- Giấy tờ chứng minh: Đăng ký xe số 003551 do Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 10/03/2017.
 Giá khởi điểm là: 700.000.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy trăm triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.8. Tài sản bảo đảm của khách hàng Tài sản bảo đảm của khách hàng Cty TNHH XDTM Hoàng Anh
* Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 46;
- Tờ bản đồ số: 80;
- Địa chỉ thửa đất: Tổ 12, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu;
- Diện tích: 224,0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn phẩy không mét vuông)
- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ
- Thời hạn sử dụng: 22/12/2058
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
- Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):    
* Tài sản gắn liền với đất: Chi tiết xem Tại đây.

(Sau đây gọi là "Tài sản bảo đảm")
- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu Tài sản bảo đảm và giấy tờ khác kèm theo bao gồm: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 490765 do UBND tỉnh Lai Châu cấp ngày 15 tháng 08 năm 2016 số vào sổ GCN: CT02341.
- Giá khởi điểm là: 5.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm triệu đồng).
- Bước giá: 100.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 600.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản
2.9. Tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Dũng Sỹ (Công ty TNHH TMDV Tân Phúc Tiến)
* Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 2;
- Tờ bản đồ số: 
- Địa chỉ thửa đất: Lô 3, khu dân cư số 5 (Sau kho bạc tỉnh), phường Tân Phong, thị xã Lai Châu;
- Diện tích: 182,8    m2 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai phẩy tám mét vuông)
- Hình thức sử dụng:  Sử dụng riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được nhà nước giao đất tái định cư
- Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):    
* Tài sản gắn liền với đất: 
- Nhà kho chứa hàng khung sắt, lợp tôn diện tích sử dụng 182,8 m2.
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 611009 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 17 tháng 08 năm 2011; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  CH 00832.         
- Giá khởi điểm là: 1.809.720.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm linh chín triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 200.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.10. Tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Dũng Sỹ (Công ty TNHH TMDV Tân Phúc Tiến)
- Xe ô tô con nhãn hiệu TOYOTA; Màu sơn: Nâu đỏ; Số máy: 1NZY292228; Số khung: 9131B9511939; Số loại VIOS; Dung tích 1497; Số chỗ ngồi 05 chỗ; Biển kiểm soát: 25A-037.66 (Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007913 do phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 25/02/2020)         
- Giá khởi điểm là: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).
- Bước giá: 10.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 20.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản
2.11. Tài sản bảo đảm của khách hàng Ông Phạm Ngọc Doanh và bà Đoàn Thị Nga (Công ty TNHH MTV Hà Anh)
* Quyền sử dụng đất: 
- Thửa đất số: 106,   tờ bản đồ: 6
- Địa chỉ: Tổ 11, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- Diện tích: 241,2 m2 (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi mốt phẩy hai mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng: 241,2 m2; chung: Không
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất
* Tài sản gắn liền với đất:
- Loại nhà: Nhà xây cấp 4
- Tổng diện tích sử dụng: 200 m2; Diện tích xây dựng: 210 m2
- Kết cấu nhà: tường gạch; Số tầng: 1 tầng
- Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 024418 do UBND thành phố Lai Châu cấp ngày 18 tháng 12 năm 2015 số vào sổ GCN: CH 000993.
- Giá khởi điểm là: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 100.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
2.12. Tài sản bảo đảm của khách hàng Công ty TNHH MTV Đức Trí
* Máy móc thiết bị khai thác cát với đặc điểm như sau: Chi tiết xem Tại đây.

- Giá khởi điểm là: 1.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 cụ thể như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản trên.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với đấu giá tài sản do người có tài sản quy định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến ngày 17/08/2021. 
- Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Số 222, Đường Trần Hưng Đạo,tổ 10, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Đầu mối liên hệ: Ông Mai Đình Đồng – trưởng phòng KHKD
(Email: dongmaidinh@agribank.com.vn; Điện thoại: 0396966112)
5. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp;
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá;
- Thư chào giá dịch vụ và các cam kết khác của khách hàng(nếu có);
- Phương án đấu giá tài sản.
*) Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank chi nhánh thành phố Lai Châu.
- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được nhận thông báo được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với đơn vị không được lựa chọn.
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi