Agribank Chi nhánh thành phố Lai Châu thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

29/06/2021

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản bán đấu giá: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh thành phố Lai Châu 
Địa chỉ: Số 222, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
2. Thông tin về tài sản: 
2.1. Tài sản bảo đảm của khách hàng Hoàng Văn Sơn 
a. Tên tài sản bảo đảm: Xe ô tô cứu hộ BKS 25C-005.09
- Đặc điểm tài sản: Nhãn hiệu: HUYNDAI;    Màu sơn: Xanh; Loại xe: Cứu hộ; Số khung: LKMCLK18AP5C002502; Số máy: D6DA4229760; Năm sản xuất: 2004.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận đăng ký số 006438 biển kiểm soát 25C-005.09 do Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 03/01/2019.
Giá khởi điểm là: 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 35.000.000 đồng
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
b. Tên tài sản bảo đảm: Xe ô tô cứu hộ BKS 25C-007.68
- Đặc điểm tài sản: Nhãn hiệu: HUYNDAI;    Màu sơn: Xanh; Loại xe: Ô tô cứu hộ; Số khung: KMCDB19SP4C032668; Số máy: D6CA4087647; Năm sản xuất: 2004
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận đăng ký số 006437 biển kiểm soát 25C-007.68 do Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 03/01/2019.
Giá khởi điểm là: 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 25.000.000 đồng
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
c. Tên tài sản bảo đảm: Xe tải chở xe máy c.dụng  BKS 25C-027.68
- Đặc điểm tài sản: Nhãn hiệu: HUYNDAI;    Màu sơn: Xám; Loại xe: Tải chở xe máy c.dụng; Số khung: 18NPBC042337; Số máy: D6CC9185102; Số loại: TRAGO
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận đăng ký số 006439 biển kiểm soát 25C-027.68 do Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 03/01/2019.
Giá khởi điểm là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
d. Tên tài sản bảo đảm: Xe tải chở xe máy c.dụng  BKS 25C-027.31
- Đặc điểm tài sản: Nhãn hiệu: HUYNDAI;    Màu sơn: Xám; Loại xe: Tải chở xe máy c.dụng; Số khung: 18NP9C036867; Số máy: D6CC9175812;    Số loại: TRAGO.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận đăng ký số 006440 biển kiểm soát 25C-027.31 do Phòng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu cấp ngày 03/01/2019.
Giá khởi điểm là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).
- Bước giá: 20.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 80.000.000 đồng
Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 cụ thể như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản trên.
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản cạnh tranh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với đấu giá tài sản do người có tài sản quy định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất đến 15h ngày 01/07/2021. 
- Địa điểm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh thành phố Lai Châu
Địa chỉ: Số 222, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
Đầu mối liên hệ: Ông Mai Đình Đồng – Trưởng phòng KHKD
(Email: dongmaidinh@agribank.com.vn; Điện thoại: 0396966112)
5. Hồ sơ đăng ký:
- Bản sao y hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp;
- Bản sao hồ sơ chứng minh năng lực của tổ chức đấu giá;
- Thư chào giá dịch vụ và các cam kết khác của khách hàng(nếu có);
- Phương án đấu giá tài sản.
*) Lưu ý:
- Hồ sơ của tổ chức đấu giá được niêm phong khi gửi cho Agribank chi nhánh thành phố Lai Châu.
- Thông báo lựa chọn mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Agribank sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được nhận thông báo được hiểu là không được lựa chọn, Agribank không hoàn trả hồ sơ với đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi