Agribank Chi nhánh Thành phố Lai Châu thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản bảo đảm

30/06/2021

1. Tài sản đấu giá:
1.1. Đối với tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Tiến Dũng:
Quyền sử dụng đất diện tích 639,5 m2 tại thửa đất số 112, tờ bản đồ số 23; Địa chỉ: Bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở 250m2, đất trồng cây hàng năm khác 389,5m2;  Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 250m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 389,5m2.
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CM 642099 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu cấp ngày 26 tháng 04 năm 2019; Số vào sổ cấp GCN: CS00986.
- Giá khởi điểm là: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 150.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
1.2. Đối với tài sản bảo đảm của khách hàng Nguyễn Văn Can:
Tài sản 1:
Quyền sử dụng đất diện tích 432,4 m2 tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 23; Địa chỉ: Bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn 121,1 m2, đất trồng cây hàng năm khác 311,3 m2;  Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 121,2 m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 311,3 m2.
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CQ 331715 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu cấp ngày 21 tháng 03 năm 2019; Số vào sổ cấp GCN: CS00983.
- Giá khởi điểm là: 1.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 150.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
Tài sản 2:
Quyền sử dụng đất diện tích 335,3 m2 tại thửa đất số 109, tờ bản đồ số 23; Địa chỉ: Bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn 121,1 m2, đất trồng cây hàng năm khác 214,1 m2;  Nguồn gốc: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 121,2 m2; Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 311,3 m2.
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CQ 331717 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lai Châu cấp ngày 21 tháng 03 năm 2019; Số vào sổ cấp GCN: CS00984.
- Giá khởi điểm là: 1.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 150.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
1.3. Đối với tài sản bảo đảm của khách hàng Phùng Thị Ngọc:
Quyền sử dụng đất diện tích 100 m2 tại thửa đất số 74, tờ bản đồ số 88; Địa chỉ: Tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị 100 m2;  Nguồn gốc: Đất ở liền kề khu đô thị thuộc khu Trung tâm thương mại.
Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 3,5 tầng. Diện tích xây dựng: 392 m2; Kết cấu: Tường gạch, khung, sàn, mái bê tông cốt thép.
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 590954 do UBND thị xã Lai Châu cấp ngày 10 tháng 10 năm 2012; Số vào sổ cấp GCN: CH001171.
- Giá khởi điểm là: 3.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Bước giá: 50.000.000 đồng
- Khoản tiền đặt trước: 150.000.000 đồng
- Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi