Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

04/12/2019

1. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ: 
1.1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ký ngày 29/10/2007. 
1.2. Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 6
Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 15/05/2019 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007:  
-    Dư nợ gốc          :  102,777,449,360 đồng.
-    Nợ lãi                 :  209,424,889,870 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát thanh toán hết nợ gốc,lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh 6. 
1.3. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ: 
        1.3.1. HĐTC bằng tài sản số 1605-LCP-200800232 ngày 07/10/2008; Tài sản của Công ty TNHH SX XD TM Thanh Phát, do Ông Lê Sơn Hùng đại diện, tài sản được công chứng và DKGDBĐ ngày 7/10/2008
Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số: AD883155, số vào sổ cấp GCN H00656 do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 24/7/2006
-    Địa chỉ tài sản:  Phường 3, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
-    Diện tích: 504m2   
-    Thời hạn sử dụng: 10/2043
-    Mục đích sử dụng: Đất trồng lâu năm
1.3.2. HĐTC bằng tài sản số 1605-LCP-201100014 ngày 28/01/2011. Tài sản của Ông Dương Thanh Cường, tài sản đã công chứng ngày 28/01/2011 và DKGDBĐ ngày 30/01/2011. 
Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số: N445392, số vào sổ cấp GCN: T00018/1a/QSDĐ/652/UB do UBND quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/03/1999
-    Địa chỉ tài sản và tài sản gắn liền với đất: xã Tân Tạo, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (nay là phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh)
-     Diện tích: 5031m2 
-     Mục đích sử dụng: Xây dựng xưởng sản xuất nhựa gia dụng các loại.
        1.3.3. HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201000181 ngày 29/12/2010; Tài sản của Công ty TNHH SX XD TM Thanh Phát, do Ông Phạm Hoàng Thọ đại diện, tài sản đã công chứng và ĐKGDBĐ ngày 29/12/2010
Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số: M604222, số vào sổ cấp GCN: 00323/QSDĐ/688/QD(H) do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 21/7/1998. 
-    Địa chỉ tài sản:  tại Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
-    Diện tích: 8.711m2 
-    Thời hạn sử dụng: 10/2043
1.3.4. HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201000182 ngày 29/12/2010; Tài sản của Ông Phạm Văn Phát, tài sản đã công chứng và ĐKGDBĐ ngày 29/12/2010. (bao gồm 04 QSDĐ) tại Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
         + Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số BC761384, số vào sổ cấp GCN: CH00158 do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 20/11/2010. 
-    Diện tích: 9.331m2 
-    Thời hạn sử dụng: 10/2013 
-    Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.
        + Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số BC761383, số vào sổ cấp GCN: CH00157 do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 20/11/2010. 
-    Diện tích: 2.902m2 
-    Thời hạn sử dụng: 10/2013 
-    Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.
        +  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số BC761386, số vào sổ cấp GCN: CH00154 do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 20/11/2010.
-    Diện tích: 2.508m2 
-    Thời hạn sử dụng: 10/2013 
-    Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.
         + Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo giấy chứng nhận số BC761385, số vào sổ cấp GCN: CH00155 do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 20/11/2010.
-    Diện tích: 220 m2 
-    Thời hạn sử dụng: 10/2013 
-    Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.
        1.3.5. HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201100022 ngày 23/02/2011; Tài sản của Công ty CP tập đoàn Bình Phát, do Ông Dương Thanh Cường đại diện, tài sản chưa công chứng và chưa ĐKGDBĐ, (bao gồm 4 QSDĐ) tại Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh. 
        + Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số 00441 QSDĐ do UBND quận 8 cấp ngày 08/6/2000. 
-     Diện tích: 4.149,7 m2 
-    Thời hạn sử dụng: 20 năm
-    Mục đích sử dụng: Đất Ao
        + Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số H00080/31 do UBND quận 8 cấp ngày 04/2/2005.
-    Diện tích: 141,4 m2 
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
-    Mục đích sử dụng: Làm nhà ở
        + Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số H00081/31 do UBND quận 8 cấp ngày 04/2/2005.
-    Diện tích: 141,4 m2 
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
-    Mục đích sử dụng: Làm nhà ở
        + Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số H00082/31 do UBND quận 8 cấp ngày 01/2/2005.
-    Diện tích: 159,8 m2 
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
-    Mục đích sử dụng: Làm nhà ở
Hồ sơ pháp lý kèm theo: 
-    Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007 ký giữa Agribank Chi nhánh 6 và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát 
-    Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số: 1605-LCP-200800232 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 7/10/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/10/2008 tại Phòng đăng ký QSD đất Lâm Đồng. 
-    Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số: 1605-LCP-201000182 ngày 29/12/2010 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 29/12/2010 và đăng ký giao dịch bảo đảm. 
         - Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 1605-LCL-201100014 ngày 28/01/2011 được phòng công chứng số 7 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 28/01/2011 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/01/2011 tại Phòng Tài Nguyên – Môi Trường Quận Bình Tân.
        -  Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 1605-LCL-201100022 ngày 23/02/2011. Hợp đồng chưa công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.
-    Hợp đồng thế chấp tài sản số 1605-LCL-201000181 ngày 29/12/2010 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 29/12/2010 và đăng ký giao dịch bảo đảm
- Văn bản số 235/TB-NHNo6-KHKD ngày 29/11/2019 của Agribank Chi nhánh 6 thông báo về giá khởi điểm để tiếp tục đấu giá khoản nợ lần 11.
- Văn bản số 1376A/2019/AMC-QLKTTS ngày 29/11/2019 của Agribank AMC LTD về việc tiếp tục đấu giá khoản nợ lần 11.
-  Biên bản làm việc giữa Agribank Chi nhánh 6 và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát ngày 10/06/2019 về việc bán khoản nợ của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát tại Agribank Chi nhánh 6.
- Các giấy tờ, văn bản khác liên quan đến khoản nợ như: 
+ Bản án hình sự sơ thẩm số 392/2015/HSST ngày 05/11/2015 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
+ Bản án hình sự phúc thẩm số 186/2016/HS-PT ngày 11/05/2016 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Quyết định thi hành bản án số 1484/QĐ-CTHADS ngày 04/7/2016 của Cục thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh.
+ Quyết định ủy thác Thi hành án số 551/QĐ-CTHADS ngày 23/7/2018 của Cục thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh.
+ Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định thi hành án số 58/QĐ-CTHADS ngày 25/12/2018 của Cục thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh.
+ Quyết định thi hành án số 62/QĐ-CCTHADS ngày 24/01/2019 của Chi Cục thi hành án dân sự Tp. Đà Lạt.
+ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 179/QĐ-CTHADS ngày 15/7/2019 của Cục thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh.
+ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 01/QĐ-CTHADS ngày 31/10/2019 của Cục thi hành án dân sự Tỉnh Lâm Đồng.
 1.4. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản: Tham khảo Chứng thư thẩm định giá số 0675/2019/CT-VATC ngày 28/6/2019 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu. 
1.5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007.
1.6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
        - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được nêu trong Chứng thư thẩm định giá số 0675/2019/CT-VATC ngày 28/6/2019 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu. 
1.7. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 6 (Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) 
2. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 03/12/2019 và ngày 04/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 6 - Địa chỉ: 589 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Hồ Chí Minh.  
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể Từ ngày 02/12/2019 đến hết ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.
4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 110.250.552.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ, hai trăm năm mươi triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn đồng)
-  Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
-  Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
6. Tiền đặt trước: 11.025.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, không trăm hai mươi lăm triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
7. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
8. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 02/12/2019 đến 16giờ 00phút ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
    - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/12/2019 đến hết ngày 06/12/2019 (trong giờ hành chính).  
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An 
+ Số tài khoản: 1605.2010.15535 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6. 
- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 09/12/2019. 
- Địa điểm: tại Công ty Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt cọc) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người trúng đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết. 
           - Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM. 
- Điện thoại: 028 – 38204858    Di động: 0948689986.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi