Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

28/11/2019

1. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ: 
1.1. Khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ký ngày 29/10/2007. 
1.2. Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 6
Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 15/05/2019 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007:  
-    Dư nợ gốc          :  102,777,449,360 đồng.
-    Nợ lãi                 :  209,424,889,870 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 6. 
1.3. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ: 
  Tài sản thứ nhất: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCP-200800232 ngày 07/10/2008 bao gồm 1 tài sản tại Phường 3, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng; 
   Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Công ty TNHH SX XD TM Thanh Phát, do Ông Lê Sơn Hùng đại diện, tài sản được công chứng và DKGDBĐ ngày 7/10/2008
  Tài sản thứ hai: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCP-201100014 ngày 28/01/2011: bao gồm 1 tài sản và tài sản gắn liền với đất: Xã Tân Tạo, Bình Chánh, TP.HCM (nay là phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM).
 Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Ông Dương Thanh Cường, tài sản đã công chứng ngày 28/01/2011 và DKGDBĐ ngày 30/01/2011. 
Tài sản thứ ba: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201000181 ngày 29/12/2010: bao gồm 1 tài sản tại Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Công ty TNHH SX XD TM Thanh Phát, do Ông Phạm Hoàng Thọ đại diện, tài sản đã công chứng và ĐKGDBĐ ngày 29/12/2010. 
Tài sản thứ tư: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201000182 ngày 29/12/2010, bao gồm 4 tài sản tại Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, chi tiết như sau: 

Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Ông Phạm Văn Phát, tài sản đã công chứng và ĐKGDBĐ ngày 29/12/2010. 
Tài sản thứ năm: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201100022 ngày 23/02/2011, bao gồm 4 tài sản tại Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
Hồ sơ pháp lý kèm theo: 
-    Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007 ký giữa Agribank Chi nhánh 6 và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát 
-    Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số: 1605-LCP-200800232 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 7/10/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/10/2008 tại Phòng đăng ký QSD đất Lâm Đồng.
- Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số: 1605-LCP-201000182 ngày 29/12/2010 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 29/12/2010 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/12/2010 tại trung tâm tích Hợp thông tin địa lý và đăng ký quyền sử dụng đất. 
 - Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 1605-LCL-201100014 ngày 28/01/2011 được phòng công chứng số 7 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 28/01/2011 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/01/2011 tại Phòng Tài Nguyên – Môi Trường Quận Bình Tân.
 -  Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 1605-LCL-201100022 ngày 23/02/2011. Hợp đồng chưa công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.
-  Hợp đồng thế chấp tài sản số 1605-LCL-201000181 ngày 29/12/2010 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 29/12/2010 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/12/2010 tại trung tâm thông tin đăng ký quyền sử dụng đất Lâm Đồng.
- Văn bản số 225/TB-NHNo6-KHKD ngày 21/11/2019 của Agribank Chi nhánh 6 thông báo về giá khởi điểm để tiếp tục đấu giá khoản nợ lần 10.
- Văn bản số 1331/2019/AMC-QLKTTS ngày 21/11/2019 của Agribank AMC LTD về việc tiếp tục đấu giá khoản nợ lần 10. 
- Biên bản làm việc giữa Agribank Chi nhánh 6 và Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát ngày 10/06/2019 về việc bán khoản nợ của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát tại Agribank Chi nhánh 6.
 - Bản án hình sự sơ thẩm số 392/2015/HSST ngày 05/11/2015 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
 - Bản án hình sự phúc thẩm số 186/2016/HS-PT ngày 11/05/2016 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Quyết định thi hành bản án số 1484/QĐ-CTHADS ngày 04/7/2016 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Tp. Hồ Chí Minh và các quyết định tổ chức thi hành án có liên quan theo quy định. 
-    Và tất cả giấy tờ, văn bản khác có liên quan đến Khoản nợ (nếu có)
 1.4. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản: Tham khảo Chứng thư thẩm định giá số 0675/2019/CT-VATC ngày 28/6/2019 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu. 
1.5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007.
1.6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
 - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được nêu trong Chứng thư thẩm định giá số 0675/2019/CT-VATC ngày 28/6/2019 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu. 
1.7. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 6 (Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) 
2. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: ngày 25/11/2019 và ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 6 - Địa chỉ: 589 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Hồ Chí Minh.  
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể Từ ngày 22/11/2019 đến hết ngày 28/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.
4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 120.875.193.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm chín mươi ba nghìn đồng)
-  Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
-  Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
6. Tiền đặt trước: 12.087.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng )tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
7. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
8. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 22/11/2019 đến 16giờ 00phút ngày 28/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
    - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 22/11/2019 đến hết ngày 28/11/2019 (trong giờ hành chính).  
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An. 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An 
+ Số tài khoản: 1605.2010.15535 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6. 
- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019. 
- Địa điểm: tại Công ty Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
-    Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM. 
- Điện thoại: 028 – 38204858    Di động: 0948689986.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi