Agribank AMC thông báo đấu giá khoản nợ

14/10/2019

1. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý của khoản nợ, tài sản đảm bảo cho khoản nợ: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ký ngày 29/10/2007. Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 15/05/2019 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007:  
-Dư nợ gốc          :  102,777,449,360 đồng.
-Nợ lãi                 :  209,424,889,870 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 6. 
1.1. Hồ sơ pháp lý của khoản nợ: 
-Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007 ký giữa Agribank Chi nhánh 6 và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát 
-Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số: 1605-LCP-200800232 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 7/10/2008, được đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 07/10/2008 tại Phòng đăng ký QSD đất Lâm Đồng. 
-Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số: 1605-LCP-201000182 ngày 29/12/2010 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 29/12/2010 và đăng ký giao dịch bảo đảm. 
         - Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 1605-LCL-201100014 ngày 28/01/2011 được phòng công chứng số 7 thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 28/01/2011 và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 30/01/2011 tại Phòng Tài Nguyên – Môi Trường Quận Bình Tân.
         - Hợp đồng thế chấp bằng tài sản số 1605-LCL-201100022 ngày 23/02/2011 chưa công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm. 
-Hợp đồng thế chấp tài sản số 1605-LCL-201000181 ngày 29/12/2010 được phòng công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng chứng nhận ngày 29/12/2010 và đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Thông báo của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6 về việc lựa chọn giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát.
-Và tất cả giấy tờ, văn bản khác có liên quan đến Khoản nợ.
1.2. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ: 
Tài sản thứ nhất: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCP-200800232 ngày 07/10/2008 bao gồm 1 tài sản tại Phường 3, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng; 
 Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Công ty TNHH SX XD TM Thanh Phát, do Ông Lê Sơn Hùng đại diện, tài sản được công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 7/10/2008.
Tài sản thứ hai: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCP-201100014 ngày 28/01/2011: bao gồm 1 tài sản và tài sản gắn liền với đất: Xã Tân Tạo, Bình Chánh, TP.HCM (nay là phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM).
Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Ông Dương Thanh Cường, tài sản đã công chứng ngày 28/01/2011 và DKGDBĐ ngày 30/01/2011. 
Tài sản thứ ba: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201000181 ngày 29/12/2010: bao gồm 1 tài sản tại Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Công ty TNHH SX XD TM Thanh Phát, do Ông Phạm Hoàng Thọ đại diện, tài sản đã công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/12/2010. 
Tài sản thứ tư: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201000182 ngày 29/12/2010, bao gồm 4 tài sản tại Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, chi tiết như sau: 
Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Ông Phạm Văn Phát, tài sản đã công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 29/12/2010. 
Tài sản thứ năm: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCL-201100022 ngày 23/02/2011, bao gồm 4 tài sản tại Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Công ty CP tập đoàn Bình Phát, do Ông Dương Thanh Cường đại diện, tài sản chưa công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm, có văn bản phong tỏa.
2. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
3. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 09/10/2019 và ngày 14/10/2019 (trong giờ hành chánh) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 6 - Địa chỉ: 589 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Hồ Chí Minh.  
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục kể Từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 16/10/2019 (trong giờ hành chánh) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 184.232.880.000 đồng.
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
 - Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
7. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền, hình thức nộp tiền: 18.423.000.000 đồng. Tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 16/10/2019 (trong giờ hành chính). 
 - Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An.
+ Tên tài khoản: Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 1605.2010.15535 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6. 
8. Bước giá: 20.000.000 đồng.
9. Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17/10/2019. 
- Địa điểm: tại Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
- Phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá (Chi tiết liên hệ với Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An).
 Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM. 
- Điện thoại: 028.38204858, di động: 0948689986.
Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi