Chi nhánh Bình Thạnh thông thu giữ tài sản bảo đảm của khách hàng tại Lâm Đồng

06/07/2022

I.Thông tin Khách hàng:

Tên Khách hàng

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Lâm Việt Hưng

Giấy đăng ký kinh doanh số:

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311750735 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 26/04/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 24/12/2018

Địa chỉ

tầng 2, Khối văn phòng, Toà nhà Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, P.12, Q.10, Tp.HCM

Mã khách hàng

6380-343247220

Xếp hạng tín dụng

D

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 48.090.000.000 VND

Nợ lãi: 8.178.997.754 VND, trong đó:

+ Lãi trong hạn: 7.882.670.138 VND

+ Lãi quá hạn: 296.327.616 VND

Nhóm nợ tại thời điểm 04/7/2022

Nợ XLRR


II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Lâm Việt Hưng và ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên vẫn không nhận được sự hợp tác. Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:

1.Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
Tài sản thứ 01:
Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số: 1176; tờ bản đồ số : 20.
Địa chỉ: KP Con Tắc Đăng,  Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Diện tích: 629 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi chín mét vuông);
Hình thức sử dụng: riêng : 629 m2; chung : - m2;
Mục đích sử dụng: 300 m2 đất ở đô thị (ODT); 329 m2 đất trồng cây lâu năm(CLN)
Thời gian sử dụng: ODT-Lâu dài; CLN-15/10/2043;
Nguồn gốc sử dụng đất: “Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất”.
Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 795542, số vào sổ cấp GCN: CH 00914/310/TDTT-TN &MT do UBND Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi chuyển nhượng cho ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thúy ngày 13/6/2018, đăng ký thay đổi ngày 05/07/2018.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

Tài sản thứ 02:
Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số: 1589; tờ bản đồ số: 20.
Địa chỉ:  Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Diện tích 1.523 m2 (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm hai mươi ba mét vuông);
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.
Mục đích sử dụng: 1467m2  ODT và 56m2 CLN.
Thời gian sử dụng: ODT - Lâu dài; CLN đến ngày 15/10/2043;
Nguồn gốc sử dụng đất: nhận chuyển nhượng đất được Công nhận quyền sử dụng đất  như giao đất không thu tiền sử dụng đất”.
Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 656373, số vào sổ cấp GCN: CS 06762 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 11/04/2018, đăng ký thay đổi chuyển nhượng cho ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thúy ngày 09/5/2018, đăng ký thay đổi ngày 19/06/2018.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

Tài sản thứ 03:
Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số: 222
Tờ bản đồ số: 76
Địa chỉ: KP Văn Hà, TT Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.
Diện tích: 432,6 m2 (Bằng chữ : Bốn trăm ba mươi hai phẩy sáu mét vuông).
Hình thức sử dụng: riêng 432,6 m2; chung: Không m2
Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT), 
Thời hạn sử dụng: Lâu dài; 
Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận QSDĐ .
Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AN 991650, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H07578/05/TN&MT-TDTT, do UBND Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 05/01/2009, đăng ký thay đổi chuyển nhượng cho ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thúy ngày 03/2/2009, đính chính ngày 24/10/2017, đăng ký thay đổi ngày 03/11/2017.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

Tài sản thứ 04:
Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số: 314
Tờ bản đồ số: 27
Địa chỉ: Thôn Đạ Mul – Xã Đạ K’Nàng – Huyện Đam Rông – Tỉnh Lâm Đồng
Diện tích: 6.800m2 (Bằng chữ : Sáu ngàn tám trăm mét vuông).
Hình thức sử dụng: riêng 6.800 m2; chung: Không m2
Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (400); Đất trồng cây lâu năm (6.400)
Thời hạn sử dụng: Lâu dài (ONT); 10/2043 (CLN).
Nguồn gốc sử dụng đất:  Nhận QSD đất do chuyển nhượng QSD đất.
Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BM 889261, số vào sổ cấp GCN: CH00450 do UBND Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 05/04/2013.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

Tài sản thứ 05:
Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số: 581
Tờ bản đồ số: 27
Địa chỉ: Thôn Đạ Mul – Xã Đạ K’Nàng – Huyện Đam Rông – Tỉnh Lâm Đồng.
Diện tích: 9.414 m2 (Bằng chữ : Chín ngàn bốn trăm mười bốn mét vuông).
Hình thức sử dụng: riêng 9.414 m2; chung: Không m2
Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm. 
Thời hạn sử dụng: đến tháng 09/2059.
Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AP 654430, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00739 /637/QĐ-UBND, 08/09/2009 do UBND Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 01/10/2009.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

Tài sản thứ 06:
Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số: 62,63
Tờ bản đồ số: 22
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm – Xã Đạ K’Nàng – Huyện Đam Rông – Tỉnh Lâm Đồng
Diện tích: 8.388 m2 (Bằng chữ : Tám nghìn ba trăm tám mươi tám mét vuông).
Hình thức sử dụng: riêng 8.388 m2; chung: Không m2
Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm 
Thời hạn sử dụng: đến tháng 10/2043
Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AP 641677, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00707 /128/HĐ-CN, 13/07/2009 do UBND Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 20/07/2009.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

Tài sản thứ 07:
Quyền sử dụng đất:
Thửa đất số: 303
Tờ bản đồ số: 27
Địa chỉ: Thôn Đạ Mul – Xã Đạ K’Nàng – Huyện Đam Rông – Tỉnh Lâm Đồng
Diện tích: 13.920 m2 (Bằng chữ : Mười ba nghìn chín trăm hai mươi mét vuông).
Hình thức sử dụng: riêng 13.920 m2; chung: Không m2
Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm. 
Thời hạn sử dụng: đến tháng 10/2043
Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI 438737, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 00095 /136/HĐ-CN, 17/08/2007 do UBND Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/09/2007.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

Tài sản thứ 08:
Quyền sử dụng đất:
Địa chỉ thửa đất: Thôn Đạ Mul – Xã Đạ K’Nàng – Huyện Đam Rông – Tỉnh Lâm Đồng

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

Sử dụng riêng

Sử dụng chung

27

131

12.860

Không

Cây lâu năm

10/2043

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

27

132

2.978

Không

Cây lâu năm

10/2043

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

27

133

6.174

Không

Cây lâu năm

10/2043

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

27

134

6.925

Không

Cây lâu năm

10/2043

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Tài sản gắn liền với đất:  Không có
Theo chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI 438738, Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất H 00094/136/HĐ-CN, 17/08/2007, do UBND Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/09/2007.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý.

2.Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

3.Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 21/7/2022 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

4.Địa điểm thu giữ tài sản: tại địa chỉ tài sản bảo đảm.
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Lâm Việt Hưng, ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Lâm Việt Hưng, ông Phan Ngọc Hùng, bà Mai Thị Diễm Thuý và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Agribank Chi nhánh Bình Thạnh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi