Agribank chi nhánh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

01/04/2020

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 52 Phan Đình Phùng, P.1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại: 0263.3820282).

2. Cơ quan có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: 23 Trần Phú, phường 3, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại: 0263.3828341; 0987 974 947 (anh Huy).

3. Tài sản đấu giá:

06 quyền sử đất và tài sản gắn liền trên đất tại Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng; 01 Công trình xây dựng tại Lộc Nga, Bảo Lộc; 01 Hệ thống máy móc thiết bị sản xuất cà phê …(Tài sản thế chấp của Công ty TNHH Phú Cường). Cụ thể:

- Quyền sử dụng đất thửa 4 và 5, tờ bản đồ số 10, diện tích 4.042 m2 đất chuyên dùng. Địa chỉ: xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo Giấy CN QSDĐ số T 418438 vào sổ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất số: 00188 QSĐ/QĐ số 154(T) do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 31/01/2002.

- Quyền sử dụng đất thửa 111, tờ bản đồ số 03, diện tích 4.780 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) có thời hạn đến năm 2043. Địa chỉ: xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo Giấy CN QSDĐ số K 797028 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 00862, QSĐ/253 QĐUB do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày 27/08/1997.

- Quyền sử dụng đất thửa 03, tờ bản đồ số 10, diện tích 300 m2 đất ở có thời hạn lâu dài. Địa chỉ: xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo Giấy CN QSDĐ số Q 499595 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 02634, QSĐ/504 QĐUB do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày 25/09/2000.

- Quyền sử dụng đất thửa số 91 - TBĐ(9) và thửa số 02 - TBĐ(10), diện tích 1.457 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) có thời hạn đến tháng 10 năm 2043. Địa chỉ: xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo Giấy CN QSDĐ số N 536216 vào sổ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất số: 01923 QSĐ/QĐ số 134 QĐUB do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày 26/04/1999.

- Quyền sử dụng đất thửa số 298 - TBĐ(4), thửa số 145 - TBĐ(03), thửa số 272 – TBĐ (09), thửa số 254 - TBĐ(10),  diện tích 922 m2 đất.Trong đó: có 285 m2 đất ở, có thời hạn lâu dài và 637 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) có thời hạn đến tháng 10 năm 2043 Địa chỉ: xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo Giấy CN QSDĐ số N 536217 vào sổ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất số: 01924 QSĐ/QĐ số 134 QĐUB do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày 26/04/1999.

- Quyền sử dụng đất thửa số 128 - TBĐ (03), diện tích 421 m2 đất trồng cây lâu năm (CLN) có thời hạn đến tháng 10 năm 2043. Địa chỉ: xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng. Theo Giấy CN QSDĐ số T 777063 vào sổ cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất số: 02916 QSĐ/QĐ số 346 QĐUB do UBND thị xã Bảo Lộc cấp ngày 21/09/2001.

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng: Hệ thống nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho chế biến cà phê gắn liền với đất. Địa chỉ: số 142 QL 20, xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, theo giấy CN QSHCTXD số 686732483800145, hồ sơ gốc số: 39/GCN.SHCT do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 03/11/2008;

- Hệ thống máy móc, dây chuyền chế biến cà phê.

4. Giá khởi điểm của tài sản:
- Tổng giá trị tài sản: 60.051.102.294 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ không trăm năm mươi mốt triệu một trăm lẻ hai ngàn hai trăm chín mươi bốn đồng).

5. Tiền đặt trước: 6.005.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, không trăm lẻ năm triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 14/04/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 52 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) hoặc Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút, Ngày 17 tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 52 Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng).    

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi