Agribank Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản số 1535

12/08/2022

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư­­­­­ pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 01 Lô tài sản gồm 18 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng, là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty TNHH MTV Ninh Quỳnh Lạng Sơn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn 

TT

Loại
Tài sản

GCN đăng ký xe số

Biển số

Số khung

Số máy

nhãn hiệu

Màu
sơn

Giá khởi điểm (VND)

1

xe ô tô

018784

12B-006.24

6SATHC011480

D4CBF877016

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

2

xe ô tô

018777

12B-005.55

6SATHC011505

D4CBF874352

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

3

xe ô tô

018782

12B-006.11

6SATHC011510

D4CBF874339

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

4

xe ô tô

017941

12B-005.02

6SATHC011464

D4CBF875790

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

5

xe ô tô

017944

12B-005.60

6SATHC011338

D4CBF877330

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

6

xe ô tô

017943

12B-005.63

6SATHC011334

D4CBF877029

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

7

xe ô tô

017946

12B-005.73

6SATHC011331

D4CBF876998

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

8

xe ô tô

017945

12B-005.76

6SATHC011325

D4CBF832342

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

9

xe ô tô

017948

12B-005.83

6SATHC011372

D4CBF875745

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

10

xe ô tô

017949

12B-006.18

6SATHC011341

D4CBF877706

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

11

xe ô tô

016556

12B-006.39

18RPBC906528

D6CDB207160

Hyundai Universe Space Luxury

Hồng
Trắng
Xanh

1.714.000.000

12

xe ô tô

023138

12B-005.96

18RPBC906526

D6CDB207071

Hyundai Universe Space Luxury

Hồng
Trắng
Xanh

1.714.000.000

13

xe ô tô

023126

12B-005.86

88APKB000034

38E4JC009203

Hyundai Universe Advanced

Trắng
hồng

2.771.000.000

14

xe ô tô

023123

12B-003.78

88APKB000033

38E4JC009206

Hyundai Universe Advanced

trắng
hồng

2.771.000.000

15

xe ô tô

022368

12B-006.55

88DPKB000194

41E4KC009873

Hyundai Universe Premium

Trắng

2.955.000.000

16

xe ô tô

018798

12B-006.42

6SATHC011448

D4CBF832334

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

17

xe ô tô

017950

12B-006.08

6SATHC011478

D4CBF877002

Hyundai H350

đỏ

650.000.000

18

xe ô tô

018936

12A-095.79

52A6JC129146

D4HBJH854527

KIA Grand Sedona

Đỏ

760.000.000

Tổng cộng

20.485.000.000

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 20.485.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng).

5. Quy định về tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định 01 lần bằng tiền mặt tại Trung tâm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đã viết phiếu thu thì sẽ không trả lại. Trường hợp cuộc giá không tổ chức được thì người đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền mua hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả tiền mua hồ sơ đối với người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính):

Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 23/8/2022 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

7. Thời hạn, địa điểm nộp tiền đặt trước

Tiền đặt trước: 4.000.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bốn tỷ đồng).

Trong 03 ngày làm việc: Từ ngày 23/8/2022 đến ngày 25/8/2022 người đăng ký tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trư­ớc vào một trong các tài khoản của Trung tâmdịch vụ đấu giá tài sản.

a. Tài khoản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank) - Chi nhánh Lạng Sơn.

b. Tài khoản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lạng Sơn.

c. Tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Lạng Sơn.

Sau khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo quy định, người đăng ký tham gia đấu giá mang chứng từ nộp tiền đặt trước nộp cho chuyên viên tiếp nhận của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trên.

Trung tâm sẽ trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

8. Thời hạn, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính):

Khách hàng xem tài sản từ ngày 11/8/2022 đến ngày 23/8/2022 tại nơi có tài sản – Địa chỉ : số 463 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trong 02 ngày từ ngày 16/8/2022 đến ngày 17/8/2022 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn tổ chức cho khách hàng xem tài sản tại nơi có tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

08 giờ 30 phút ngày 26/8/2022 tại Phòng họp tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

10. Đối tượng tham gia đấu giá

10.1. Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân, tổ chức có đầy đủ các điều kiện sau:

Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với tài sản đấu giá; Đã nộp lệ phí môn bài năm 2022 (nếu là tổ chức), nếu thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí môn bài phải có văn bản chứng minh; Có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; Mỗi tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

Đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời hạn được Trung tâm thông báo. Cam kết chấp nhận mua tài sản như đã được xem tài sản hoặc chưa được xem tài sản và không có khiếu nại gì về tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá.

10.2. Đối tượng không được tham gia đấu giá

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này;

d. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

11. Điều kiện, thành phần hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

11.1. Người có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế này, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, đóng dấu

treo của Trung tâm;

- Giấy ủy quyền, Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người được ủy quyền (trong trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các công việc theo nội dung của Giấy ủy quyền hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cấp). Giấy ủy quyền phải được nộp cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

* Đối với tổ chức:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Lệ phí môn bài năm 2022. Nếu thuộc đối tượng được miễn nộp lệ phí môn bài có văn bản chứng minh;

- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người đại diện hợp pháp của tổ chức;

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, đóng dấu

treo của Trung tâm;

- Giấy ủy quyền, Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước

công dân còn được lưu hành theo quy định của pháp luật của người ủy quyền và người được ủy quyền (trong trường hợp người đại diện hợp pháp của tổ chức ủy quyền cho người khác đăng ký tham gia đấu giá).

11.2. Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Nội quy trong phòng đấu giá của Trung tâm ban hành. Nghiêm chỉnh

chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh.

11.3. Để đủ điều kiện tham gia đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định tại Điều 7 của Thông báo này. Những trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

12.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm của tài sản (Đấu giá cả lô, trả giá chi tiết cho từng xe).

12.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

12.3. Bước giá: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Tầng 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; SĐT: 02053.719.220, 02053.717.994) hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 7, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Lưu ý: Khách hàng, đại biểu, viên chức Trung tâm và các thành phần khác có liên quan tham dự cuộc đấu giá phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi