Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo thu giữ tài sản bảo đảm 392

31/05/2023

  1. Thông tin Khách hàng:

Tên Khách hàng

Bà Trịnh Thị Nguyệt Ánh

CMND

CMND số 023145524 do công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 15/11/2012;

Địa chỉ

28/10A Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

Mã khách hàng

1920-368180849

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 6.200.000.000 VND

Nợ lãi: 788.928.767  VND

Nhóm nợ tại thời điểm 29/05/2023

Nợ nhóm 2

 

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bà Trịnh Thị Nguyệt Ánh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, bà Mai Thị Hồng Vân/bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cũng đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo về việc yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm   ngày 15/02/2023 của Agribank Chi nhánh Bến Thành, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 

STT

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Diện tích

(m2)

Địa chỉ thửa đất

Hình thức sử dụng

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Nguồn gốc sử dụng

Số sổ

Số vào sổ cấp GCN

Ngày cấp

Nơi cấp

1

37

7-1

7-1

2490

Ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Sử dụng riêng

Đất có rừng trồng sản xuất

10/2043

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

AK 708037

H 01422

31/12/2007

UNND huyện Đức Huệ

2

83

9863

AK 708038

H 01421

3

85

2987

AK 708022

H 01386

4

118

7736

Ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Sử dụng riêng

 

Đất có rừng trồng sản xuất

10/2043

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

AK 708014

H 01415

31/12/2007

UNND huyện Đức Huệ

5

134

3504

AK 708063

H 01394

6

136

2173

AK 708064

H 01395

7

137

788

AK 708065

H 01396

8

140

9043

AK 708048

H 01404

9

141

7133

AK 708049

H 01403

10

142

9811

AK 708043

H 01363

11

143

12592

AK 708052

H 01406

12

151

5235

AK 708017

H 01383

13

152

14537

AK 708044

H 01364

14

153

8397

AK 708050

H 01402

15

180

5034

AK 708053

H 01413

16

183

5194

AK 708033

H 01369

17

188

3827

AK 708079

H 01374

18

190

7310

AK 708054

H 01412

19

191

5500

AK 708055

H 01411

20

192

4949

AK 708056

H 01410

21

195

7629

AK 708045

H 01399

22

213

10257

AK 708036

H 01390

23

215

3869

AK 708057

H 01408

24

216

1560

AK 708058

H 01409

25

222

22552

AK 708047

H 01400

26

39

7-1

4904

Ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Sử dụng riêng

 

Đất trồng lúa

10/2063

Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

AK 708059

H 01373

31/12/2007

UNND huyện Đức Huệ

27

40

6498

AK 708062

H 01393

28

79

6784

AK 708010

H 01389

29

80

7644

AK 708071

H 01378

30

81

8046

AK 708060

H 01372

31

99

6859

AK 708013

H 01367

32

100

3777

AK 708019

H 01362

33

101

4112

AK 708018

H 01361

34

102

7364

AK 708020

H 01380

35

103

8882

AK 708009

H 01388

36

119

6636

AK 708012

H 01365

37

120

6601

AK 708011

H 01366

38

121

8593

AK 708069

H 01377

39

149

15387

AK 708034

H 01370

40

173

1906

AK 708039

H 01419

41

175

4577

AK 708040

H 01418

42

176

5427

AK 708041

H 01417

43

177

5262

AK 708026

H 01375

44

181

5612

AK 708024

H 01381

45

193

3528

AK 708067

H 01379

46

194

4262

AK 708027

H 01385

2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.
 

3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08h00 ngày 15/6/2023 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm.

5. Bà Mai Thị Hồng Vân/bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu bà Mai Thị Hồng Vân/ bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho

Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Agribank Chi nhánh Bến Thành cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi