Agribank CN 10 đăng tải nội dung thông tin thu giữ tài sản

07/08/2020

1. Tài sản bảo đảm thu giữ: 

Các quyền sử dụng đất, cụ thể:

- Quyền sử dụng thửa đất số: 3770, tờ bản đồ: 03;

- Diện tích: 1.958m2;

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm.

Và Quyền sử dụng thửa đất số: 1065, tờ bản đồ: 03;

- Diện tích: 300m2;

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

Theo các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: BA 684431, số vào sổ cấp giấy GCNQSDĐ: CH00172 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: BA 684430, số vào sổ cấp giấy GCNQSDĐ: CH00173 do UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cấp ngày 12/4/2010.

2. Lý do/Mục đích thu giữ:

Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo Hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký kết giữa Công ty Cổ phần Mua bán nợ và Khai thác tài sản L.I.F.E với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Bắt đầu từ 15h00 phút ngày 25/8/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ: Thửa đất số 3770, 1065, tờ bản đồ số 03 tại ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ thừa, tỉnh Long An.

5. Ông /bà Nguyễn Trọng Hoàng và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Ông/bà Nguyễn Trọng Hoàng và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi