Agribank Chi nhánh Phú Thọ đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13/08/2020

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ - Phòng giao dịch Ngọc Lập (Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ - Phòng giao dịch Ngọc Lập); địa chỉ: Khu 13, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản bán đấu giá: 

2.1. Tài sản thứ nhất:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 817610, diện tích 75.8m2, số thửa 101-1, tờ bản đồ số 27 do UBND huyện Thanh Sơn cấp ngày 22/12/2015 mang tên ông Hồ Quang Thành và bà Nguyễn Thị Kiều. Địa chỉ tài sản: Khu Đình, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Giá khởi điểm: 125.864.000 đồng, bằng chữ: (Một trăm hai mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

2.2. Tài sản thứ hai:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P455030, diện tích 1.152m2, số thửa 95, tờ bản đồ số 50 do UBND huyện Yên Lập cấp ngày 10/6/2000 mang tên bà Lê Thị Chung. Địa chỉ tài sản: Khu 16, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Giá khởi điểm: 220.009.000 đồng, bằng chữ: (Hai trăm hai mươi triệu, không trăm linh chín nghìn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và tiêu chí cụ thể khác do Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ quy định, cụ thể:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Thời gian hoạt động

Từ 1 năm trở lên

4

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

6

Năng lực kinh nghiệm

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Từ 8h30 ngày 18/8/2020 đến hết 16h00 ngày 24/8/2020 tại Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Ngọc Lập - Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ.

Chi tiết xin liên hệ:

- Phòng giao dịch Ngọc Lập - Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, địa chỉ: Khu 13, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0986 159 315.

- Phòng Kế hoạch kinh doanh - Agribank Chi nhánh huyện Yên Lập Phú Thọ, địa chỉ: Khu Tân An 2, TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 3 621 055;

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi