Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản

06/12/2019

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố  Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: : 02103844209.
2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ (Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ). Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 02103818795, 02103868818, 0916120211.
3. Tài sản đấu giá: Công trình mở rộng khách sạn Hồng Ngọc I của Công ty TNHH TM Sơn Ngọc; Tòa nhà 14 tầng, gồm 1 tầng âm và 13 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng 6.095,6m2 tại số nhà 1482 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, GCNQSD đất số T717156 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 10/10/2001.
4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 24.000.000.000đ (Hai mươi tư tỷ đồng chẵn).
Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản. (các loại thuế, phí và chi phí này do người trúng đấu giá tài sản chịu). Người trúng đấu giá không phải thanh toán các khoản nợ đọng thuế đối với Nhà nước của Công ty TNHH TM Sơn Ngọc.
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
+ Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ : Từ ngày 28/11/2019 đến 16h30 phút ngày 24/12/2019.
+ Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ 
6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 04/12/2019 đến hết ngày 20/12/2019 tại nơi có tài sản: Số 1482 Đại lộ Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.
7.Tiền mua hồ sơ: 500.000đ /01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)
8.Tiền đặt trước: 10% (Mười phần trăm) giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 24/12/2019, 25/12/2019 và ngày 26/12/2019 (Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn chốt là: 16h30 phút ngày 26/12/2019).
+ Địa điểm, hình thức: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản số 2700201007248  tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.
+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. 
9.Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Thời gian đăng ký: Trực tiếp đăng ký, nộp hồ sơ từ ngày 28/11/2019 đến 16h30 phút ngày 24/12/2019.
- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ .
- Điều kiện, cách thức: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. 
(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào hồi 14h00 phút ngày 27/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ .
11. Phương thức, hình thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Bước giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
Chi tiết về hồ sơ và tài sản đấu giá khách hàng liên hệ tại Trung tâm dịch vụ  đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ trên./.
Agribank chi nhánh tỉnh Phú Thọ hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi