Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

22/05/2020

     1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Thanh Thủy Phú Thọ (Agribank Chi nhánh huyện Thanh Thủy Phú Thọ); địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
    2. Tài sản bán đấu giá:  
         Quyền sử dụng đất diện tích 1.522 m2 có GCNQSD đất số BG 305967, thửa đất số 81, tờ bản đồ số 03 do UBND huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ cấp ngày 18/10/2011.
        Tài sản gắn liền trên đất: Không
  Địa chỉ tài sản: Khu 03 xã Sơn Thuỷ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
  Giá khởi điểm: 440.000.000 đồng, bằng chữ: (Bốn trăm bốn mươi triệu đồng).
    3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và tiêu chí cụ thể khác do Agribank Chi nhánh tỉnh quy định, cụ thể:

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Số lượng đấu giá viên Tối thiểu 2 đấu giá viên
3 Thời gian hoạt động Từ 1 năm trở lên
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Phù hợp theo yêu cầu của Agribank Chi nhánh tỉnh Phú Thọ
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá
6 Năng lực kinh nghiệm Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính và theo thỏa thuận.

    4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
      Từ 7h30 ngày 18/05/2020 đến hết 16h00 ngày 26/05/2020 tại Trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ.
      Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch - kinh doanh Agribank Chi nhánh huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 3877936; số Fax: 0210 3877006.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi