Agribank Chi nhánh Phú Thọ II thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

25/03/2020

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh thị xã Phú Thọ Phú Thọ II. 
Địa chỉ: Km 2, Tỉnh lộ 315, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.
   2. Tài sản bán đấu giá: 
    Quyền sử dụng đất số Q194414, thửa đất số 154, tờ bản đồ số 1a, tổng diện tích 182m2 đất ở, do UBND thị xã Phú Thọ cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Mão ngày 21/09/2000. Tài sản gắn liền với đất là 01 nhà xây 02 tầng, tổng diện tích 90m2. Và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất.
Địa chỉ tài sản: Khu Cao Bang, xã Thanh Minh (Khu 5 phường Trường Thịnh cũ), thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
   3. Giá khởi điểm: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).
   4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:
  - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
  - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.  
  - Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
  - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
  - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố. 
   5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
       Từ 7h30 ngày 26/03/2020 đến 16h00 ngày 30/03/2020, tại Phòng Kế hoạch kinh doanh (tầng 2), Trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh thị xã Phú Thọ Phú Thọ II.
    6. Thông tin chi tiết: NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ II.
   Phòng Kế hoạch kinh doanh – Agribank Chi nhánh thị xã Phú Thọ Phú Thọ II.
 Địa chỉ: Km 2, Tỉnh lộ 315, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210.2211946
       Agribank Chi nhánh Phú Thọ II hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank. 
Ban Tín dụng chuyển Ban Truyền thông xem xét đăng tải trên website Agribank các nội dung đề nghị của Agribank Chi nhánh Phú Thọ II về đề nghị hỗ trợ đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
     (Ban Tín dụng sao gửi văn bản của Agribank Chi nhánh Phú Thọ II số 172/NHNo-HSX ngày 20/03/2020 kèm theo).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi