Agribank AMC LTD thông báo thu giữ các tài sản bảo đảm

13/05/2022

Do bên bảo đảm là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt đã vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo thông báo về việc bàn giao để xử lý thu hồi nợ số 1743/2021/AMC-QLKTTS ngày 15/11/2021 của Agribank AMC LTD. Nay Agribank AMC LTD thông báo về việc thu giữ các tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu theo quy định tại các Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Các tài sản bảo đảm thu giữ:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 180, tờ bản đồ 07, diện tích 80,9 m2 tại phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB192818, số vào sổ: CT12123 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/01/2016).

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ 07, diện tích 62,5 m2, tại phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB192819, số vào sổ: CT12124 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/01/2016).

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 119, tờ bản đồ số 07, diện tích đất 108,2 m2 (Nhà ở: diện tích xây dựng 64,44 m2) tại phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB192900, số vào sổ: CT12223 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 20/01/2016).

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa số 26, tờ bản đồ số 07, diện tích đất 83,9 m2 (Nhà ở: diện tích xây dựng 59,40 m2), tại số 17/6 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 0303010640 (hồ sơ gốc: 1258), do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 14/04/2004. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, số công chứng 00233 ngày 21/01/2016). 

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 07, diện tích đất 142 m2, tại số 45/37 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA685875, số vào sổ: CH00022 do UBND Tp. Hội An tỉnh Quảng Nam cấp ngày 22/06/2010. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, số công chứng 00667 ngày 12/03/2016). 

- Tài sản 6: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 07, diện tích đất 66,9 m2 (Nhà ở: diện tích xây dựng: 58,85 m2) tại số 17/8 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 0303010218 (hồ sơ gốc: 1280), do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 28/09/2001. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số công chứng 00668 ngày 12/03/2016).

- Tài sản 7: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 25, tờ bản đồ số 07, diện tích đất 27,7 m2 (Nhà ở: diện tích xây dựng 27,7 m2) tại phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB192961, số vào sổ: CT12319 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/03/2016. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, số công chứng 00669 ngày 12/03/2016). 

- Tài sản 8: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 38, tờ bản đồ số 07, diện tích đất 150,9 m2 (Nhà ở: diện tích xây dựng 96,45 m2) tại số 17/10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BY809943, số vào sổ: CH00509 do UBND Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam cấp ngày 10/09/2015. Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, số công chứng 01038 ngày 11/04/2016).

2. Nguồn gốc tài sản bảo đảm thu giữ: là tài sản bảo đảm cho các khoản vay của Công ty Thiên Nhật Việt tại Agribank Chi nhánh An Phú.

3. Lý do thu giữ tài sản bảo đảm: để xử lý thu hồi nợ xấu của Công ty Thiên Nhật Việt tại Agribank Chi nhánh An Phú.

4. Thời gian thu giữ tài sản: từ sau ngày 01/06/2022 cho đến khi hoàn thành công việc thu giữ tài sản bảo đảm.

5. Địa điểm thu giữ tài sản: tại phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

6. Đề nghị Công ty Thiên Nhật Việt có mặt đúng thời gian và địa điểm thu giữ nêu trên để phối hợp với Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh An Phú (Ngân hàng) thực hiện các thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định.

7. Công ty Thiên Nhật Việt và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

8. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công ty Thiên Nhật Việt và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu UBND và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi