Agribank AMC thông báo bán đấu giá khoản nợ

22/10/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ.
- Địa chỉ: 447 Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Khoản nợ cần đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần đầu tư Investcom vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506-LAV-201800111 ngày 15/01/2018.
2.1. Thông tin chi tiết về khoản nợ: 
Giá trị ghi sổ khoản nợ (tạm tính đến ngày 30/6/2021): 27.286.320.449 đồng (Hai mươi bảy tỷ, hai trăm tám sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn, bốn trăm bốn chín đồng)
+ Nợ gốc: 5.799.400.000 đồng.
+ Nợ lãi: 21.486.920.449 đồng, gồm lãi trong hạn: 14.353.477.595 đồng và lãi quá hạn 7.133.442.855 đồng.
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty cổ phần đầu tư Investcom thanh toán hết nợ gốc tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ.
2.2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: 

TT Tên và mô tả tài sản bảo đảm   Chủ sở hữu TSBĐ  Số, ngày, tháng, năm HĐBĐ
1 Căn nhà và đất tại địa chỉ Tổ 9, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  ông Bùi Hữu Khải và vợ là bà Hoàng Thị Dung   1989, quyển số 04/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/05/2017
2 Nhà và đất tại địa chỉ 04/09/TH3, tiểu khu Ngọc Lan, KĐT mới Lê Trọng Tấn - Park City, La Khê, Hà Đông, Hà Nội   ông Bùi Quốc Hoàn và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Quyên  4343.2017, quyển số 08/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 28/09/2017

2.3 Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ và giấy tờ kèm theo: là khoản vay của Công ty cổ phần đầu tư Investcom vay vốn tại Agribank Chi nhánh Tây Hồ theo Hợp đồng cấp tín dụng số 1506-LAV-201800111 ký ngày 15/01/2018 giữa Agribank Chi nhánh Agribank Chi nhánh Tây Hồ và Công ty cổ phần đầu tư Investcom.
2.4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty cổ phần đầu tư Investcom và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty cổ phần đầu tư Investcom, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC, Agribank Chi nhánh Tây Hồ và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
3. Giá khởi điểm là: 27.286.320.449 đồng (Hai mươi bảy tỷ, hai trăm tám sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn, bốn trăm bốn chín đồng).
Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật. Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục đối với tài sản sản trúng đấu giá và chịu mọi chi phí, phí, lệ phí đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trong quá trình quản lý sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá.
- Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)
- Tiền đặt trước: 2.728.632.045 đồng (Hai tỷ, bảy trăm hai tám triệu, sáu trăm ba hai nghìn, không trăm bốn lăm đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
- Phương thức: Trả giá lên từ giá khởi điểm.
4. Phương thức khách hàng thanh toán tiền mua nợ: theo phương thức trả ngay phù hợp với quy định Agribank, theo đó bên mua khoản nợ có thể thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán nợ ngay một lần hoặc nhiều lần, lần thanh toán cuối cùng không vượt quá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ với Agribank. Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán, bên mua nợ phải thanh toán trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nợ và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu bên mua nợ không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
5. Thời gian, địa điểm đăng ký xem hồ sơ tài sản: Ngày 21/10/2021 và ngày 22/10/2021 tại Phòng 402 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam (trong giờ hành chính).
6. Thời gian xem tài sản hồ sơ tài sản: Ngày 25/10/2021 và ngày 26/10/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát, Agribank Chi nhánh Tây Hồ hoặc Agribank AMC.
7. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 27/10/2021 tại Phòng 402 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 27/10/2021, ngày 28/10/2021 và trước 16 giờ 00 phút ngày 29/10/2021.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 01/11/2021 tại Phòng 403 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Trường hợp số lượng người tham gia đấu giá vượt quá quy mô phòng đấu giá của Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát, thì Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát sẽ đổi địa điểm tổ chức đấu giá và thông báo tới khách hàng cụ thể).
10. Thời gian trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.
11. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016 và các quy định về người có liên quan của bên nợ theo quy định của pháp luật. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.
Thông tin liên hệ:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: 
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, số 194 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.3772.8282
- Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát: 
Địa chỉ: Phòng 402 – Nhà A2 – Trường cán bộ hội nông dân Việt Nam, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.625.92974 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi