Agribank AMC thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty TNHH TH BONBON

17/08/2022

1. Tài sản đấu giá:
a) Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gắn với Quyền sử dụng đất thuê thuộc sở hữu của Công ty TNHH TH BONBON và toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thức ăn gia súc thuộc sở hữu của Công ty TNHH TH BONBON theo Hợp đồng thế chấp và các phụ lục Hợp đồng thế chấp, cụ thể  bao gồm:     
“1. Công trình trên đất giai đoạn 1: Nhà xưởng


 2. Công trình trên đất giai đoạn 2: Nhà xưởng
(Nhà Xưởng gồm 1 số hạng mục: 
- Hạng mục chính: Nhà văn phòng, Nhà ăn, Hệ thống nhà xưởng, nhà kho Zamin, Hệ thống tháp sản xuất, kho cơ khí và công cụ, dụng cụ và các hạng mục phụ trợ đi kèm.
- Hạng mục phụ trợ: Nhà bảo vệ, hàng rào mặt trước, biển hiệu, cổng, Hệ thống móng tháp máy và đường hầm nạp liệu, hệ thống điện tự động hóa và các hạng mục phụ trợ đi kèm.)


3. Hệ thống máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc theo HĐMB số GMG151229AESL.051K ngày 21/01/2016  (Gđ 1). 
I- Hệ thống xử lý nguyên liệu thô (R100)
II - Hệ thống nghiền lần 1
III - Hệ thống ép đùn nguyên liệu(E100)
IV - Hệ thống phối liệu và trộn lần 1 (BM100)
V - Hệ thống ép viên và làm mát 1 (P200)
VI - Hệ thống nghiền lần 2 (G300)
VII - Hệ thống phối liệu và trộn lần 2 (BM200)
VIII - Hệ thống ép viên và làm mát 2 (P100)
IX - Hệ thống sàng thành phẩm (P00)
X- Phụ kiện quả máy


4.     Hệ thống máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc theo các HĐMB, HĐKT, hóa đơn (Gđ 1).
I - Phụ kiện máy móc sản xuất thức ăn chăn nuôi
II - Máy móc thiết bị
III - Máy xúc lật
IV - Xe nâng hàng TOYOTA
V - Máy nén khí
VI - Hệ thống cáp điện điều khiển
VII- Đầu máy
VIII - Tủ điện
IX- Băng tải
X - Mô tơ
XI - Mô tơ
XII- Hệ thống điện tự động hóa
XIII- Trạm cân 80 tấn
XIX- Nồi hơi
XX- Công trình trạm điện
XXI- Thiết bị và lắp đặt dây chuyền chế biến thức ăn


5.    Hệ thống máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc theo các HĐMB, HĐKT, hóa đơn (Gđ 2).
b) Địa điểm tài sản: Thôn Hợp Thành, xã Hợp Châu (nay là Thị trấn Hợp Châu), huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chủ sở hữu: Công ty TNHH TH BONBON.
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản:
+     Hợp đồng thuê đất số: 2752/HĐTD ký giữa Công ty TNHH TH BONBON  và UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 24/2/2016 ;
+     Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v giao đất cho công ty TNHH Việt Cường Vĩnh Phúc thuê;
+     Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v điều chỉnh quyết định số 2113 ;
+     Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v điều chỉnh quyết định số 2159 ;
+     Giấy phép xây dựng số 87/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 90/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 91/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 92/GPXD-SXD ngày 11/12/2015; 93/GPXD-SXD ngày 11/12/2015;
+     Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  số 3387144632, chứng nhận thay đổi lần đầu  ngày 27/04/2010; thay đổi lần hai  ngày 25/03/2016, thay đổi lần ba ngày 15/6/2017;
+    Hồ sơ bản vẽ thi công đã được sở xây dựng Vĩnh Phúc thẩm định số 3964/SXD/HĐXD ngày 02/12/2015”;
- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 23052016 ngày 23/5/2016 giữa Agribank Chi nhánh Tây Đô và Bên thế chấp - Công ty TNHH TH BONBONvà các phụ lục kèm theo: Phụ lục HĐTC tài sản số 28112016 ngày 28/11/2016, Phụ lục HĐTC tài sản số 22032017 ngày 22/3/2017, Phụ lục HĐTC tài sản số 28042017  ngày 28/4/2017, Phụ lục HĐTC tài sản số 19032018 ngày 19/3/2018, Phụ lục HĐTC tài sản số 20032018 ngày 20/3/2018;


 2. Giá khởi điểm của tài sản: 83.835.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu đồng). 
    Giá khởi điểm chưa bao gồm các chi phí dưới đây mà Người trúng đấu giá phải làm việc, đàm phán thực hiện, thanh toán các chi phí bao gồm:
-    Các khoản nợ như: nợ tiền thuế đất, nợ tiền thuê đất,…của Công ty TNHH TH BONBON liên quan đến tài sản đấu giá (văn bản của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc) tính đến ngày 13/5/2021 số tiền là: 8.039.272.133 đồng, số tiền này có thể thay đổi. Số tiền cụ thể theo văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-    Chi phí giải quyết các tranh chấp giữa Công ty TNHH TH BONBON với các tổ chức, cá nhân liên quan đến tài sản đấu giá (có thể là diện tích đất và tài sản trên đất) hoặc các tài sản khác chưa được thống kê chi tiết trong Biên bản thu giữ/bàn giao ngày 06/5/2021,… 
-    Chi phí giải quyết các tranh chấp nếu có về khuôn viên toàn bộ tài sản đấu giá thực tế có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với hồ sơ pháp lý diện tích đất mà Công ty TNHH TH BONBON đã giao kết với UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Việc Công ty TNHH TH BONBON chưa hoàn thiện đầy đủ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản theo Hợp đồng thuê đất, theo Giấy chứng nhận đầu tư,… 
-    Các chi phí liên quan như: Làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước, việc đàm phán với Công ty TNHH TH BONBON, với các thành viên Công ty TNHH TH BONBON, với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tài sản đấu giá hoặc các tài sản trên đất, diện tích đất vượt ngoài khuôn khổ pháp lý mà Công ty TNHH TH BONBON đã cung cấp, thế chấp cho Ngân hàng,…
-         Các loại thuế liên quan đến các khoản Thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), phí trước bạ và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác mà pháp luật quy định liên quan đến tài sản đấu giá (các khoản tiền này không nằm trong giá bán tài sản);
-        Các loại chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý tài sản theo quy định,…từ thời điểm bàn giao tài sản. 
-    Chi phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá,…


3.Tiền đặt trước: 8.383.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm tám mươi ba triệu, năm trăm ngàn  đồng).
Tiền đặt trước được nộp/chuyển vào tài khoản số: 1460201036275 mở tại:  Agribank Việt Nam- Chi nhánh Nam Hà Nội. Chủ tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Hưng Phát- Hà Nội vào các ngày 22, 23 và trước 16h ngày 24 tháng 08 năm 2022.


4.Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 
- Thời gian xem tài sản: ngày 22-23 tháng 08 năm 2022(trong giờ hành chính).
- Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.


5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:  Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản  đến  16h ngày 23/08/2022 (trong giờ hành chính) tại Phòng 402 Nhà A2 Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam. 


 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Khách hàng không thuộc các trường hợp không được đăng ký theo khoản 4 điều 38 Luật Đấu giá 2016 và các quy định khác của Pháp luật liên quan. Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. 


7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 25/8/2022 tại Phòng 402 Nhà A2 Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.


8. Hình thức, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.


9. Thông tin chi tiết liên hệ:
- Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank – Tầng 5, Tòa nhà C3 Phương Liệt, Số 194 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 024.3772.8432 và tại Website: www.agribankamc.com.
    - Agribank Chi nhánh Tây Đô - Số 36 Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
- Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội. Địa chỉ: Phòng 402 Nhà A2 Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi