Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ

20/11/2020

1. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ Phần Hương Sơn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình theo các hợp đồng cấp tín dụng số - Hợp đồng tín dụng số 19-HĐTD-DH (3000LAV200400029) ngày 23 tháng 9 năm 2003;  Hợp đồng tín dụng số 3000LAV200700004  ngày 18 tháng 07 năm 2011; Hợp đồng tín dụng số 3000LAV201100276 ngày 09 tháng 08 năm 2011; Hợp đồng tín dụng số 3000LAV201100486 ngày 21 tháng 11 năm 2011; Hợp đồng tín dụng số 3000LAV201200026 ngày 16 tháng 01 năm 2012.Tổng nợ:
+ Nợ gốc: 12,009,735,041 đồng 
+ Toàn bộ nợ lãi trong hạn và quá hạn: 24,732,669,582 đồng
+ Tổng nợ đến ngày 29/02/2020: 36,742,404,623 đồng Bằng chữ (Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu bốn trăm linh bốn nghìn sáu trăm hai mươi ba đồng)
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 29/02/2020 cho đến khi Công ty Cổ phần Hương Sơn thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình.
2. Tài sản bảo đảm của khoản nợ: 
* Tài sản bảo đảm 1: Tài sản gắn liền với đất theo hợp đồng thế chấp tài sản số 01/HĐTC/HS ngày 03/06/2009.
- Loại tài sản thế chấp: Tài sản gắn liền trên GCN QSD đất số AK 834287
- Số tiền thế chấp: 21.439.505.424 đồng
- Phạm vi bảo đảm (số tiền): Toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Hương Sơn tại Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình
- Tình trạng thế chấp: Bảo đảm cho tất cả các  HĐTD; 
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: GCN QSD đất số AK 834287; Số vào sổ cấp giấy T00669 do UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/03/2009. 
- Thủ tục bảo đảm tiền vay: Công chứng tại Phòng Công chứng số I tỉnh Hòa Bình; số công chứng 1213 quyển số 04TP/CC-SCC/HĐ ngày 03/06/2009 và Đăng ký giao dịch bảo đảm tại đăng ký giao dịch tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất – Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình vào hồi 16 giờ 35 phút, ngày 04/06/2009, quyển số 01, số thứ tự 25 theo đúng quy định
- Giá trị tài sản bảo đảm: khi cho vay: 21.439.505.424đồng
- Quyền của Agribank đối với TSBĐ: TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.
* Tài sản bảo đảm 2: Tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba số 01/HĐTC-2012 ngày 11/1/2012.
- Loại tài sản thế chấp: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
- Số tiền thế chấp: 2.000.000.000 đồng;
- Phạm vi bảo đảm (số tiền): 1.500.000.000 đồng;
- Tình trạng thế chấp: Bảo đảm cho tất cả các  HĐTD; 
- Tình trạng hiện tại của tài sản: nguyên trạng;
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 097152; Số vào sổ cấp giấy QSDĐ số H 00871 do UBND tỉnh cấp ngày 23/06/2008;
- Thủ tục bảo đảm tiền vay: công chứng tại Văn Phòng Công chứng Tín Phát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, số công chứng 648, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD; và Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Phòng tài nguyên môi trường thành phố Hòa Bình vào ngày 12/01/2012; Quyển số: 01, số thứ tự: 69 theo đúng quy định.
- Giá trị tài sản bảo đảm: khi cho vay: 2.000.000.000 đồng.
- Quyền của Agribank đối với TSBĐ: TSBĐ không thế chấp tại TCTD khác, không tranh chấp, Agribank có quyền phát mại tài sản.                    
3. Nguồn gốc, hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty Cổ phần Hương Sơn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình theo các Hợp đồng tín dụng số 19-HĐTD-DH (3000LAV200400029) ngày 23 tháng 9 năm 2003;  Hợp đồng tín dụng số 3000LAV200700004  ngày 18 tháng 07 năm 2011; Hợp đồng tín dụng số 3000LAV201100276 ngày 09 tháng 08 năm 2011; Hợp đồng tín dụng số 3000LAV201100486 ngày 21 tháng 11 năm 2011; Hợp đồng tín dụng số 3000LAV201200026 ngày 16 tháng 01 năm 2012 
4. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Hương Sơn và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Công ty Cổ phần Hương Sơn, của chủ tài sản cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
5. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 13.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn). 
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
6. Thời gian, địa điểm đăng ký xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 10/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 
7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá khoản nợ đến 09 giờ 00 phút ngày 12/11/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 (Năm trăm nghìn) đồng/01 bộ hồ sơ.
8. Tiền đặt trước: 2.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng) 
9. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
10. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: 
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/11/2020 đến hết 10h ngày 12/11/2020 (trong giờ hành chính). 
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản 
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội.
+ Số tài khoản: 1460-201-036275 mở tại Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.
11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 13/11/2020.
- Địa điểm: tại Phòng 403 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên từ giá khởi điểm.
Kính mời các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá khoản nợ trên.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội – Phòng 402 nhà A2 Trường cán bộ Hội nông dân Việt Nam phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02462 592 974.
Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi