Agribank Chi nhánh tỉnh Hồng Hà thông báo bán đấu giá TSBĐ

18/03/2020

1. Tổ chức, người có tài sản bán đấu giá:
-    Tổ chức đấu giá tài sản: VPĐD Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong (Địa chỉ: N7-8 khu Sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phổ Hà Nội; Điện thoại: 0986564581).
-  Tổ chức có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà; địa chỉ: Số 26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2.  Miêu tả tài sản bán đấu giá:
- Giá trị quyền sử dụng đất tại địa chỉ Khu Gò Sỏi, Đồng Thả, Đồng Đằng, Đồi Cúc, xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội thửa đất số   , tờ bản đồ số 00, theo giấy chứng nhận QSD đất số AĐ063564 do UBND tỉnh Hà Tây, TP Hà Nội cấp ngày 16/11/2006 cấp cho Công ty cổ phần Thiên Đức.
- Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp Ngân hàng.
- Chủ tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hồng Hà.
3. Giá khởi điểm của tài sản: 19.536.633.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng).
- Giá khởi điểm và giá bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan… Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật.
4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).
5. Tiền đặt trước: 2.930.494.950 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm ba mươi triệu, bốn trăm chín mươi tư ngàn, chín trăm năm mươi đồng).
6. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
7. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu (đủ điều kiện theo quy chế của Công ty) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại N7-8 khu sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 24/3/2020 - Trong giờ hành chính.
8. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 24/03/2020 đến 16h30 ngày 26/3/2020. Hình thức nộp: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong theo hướng dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.
Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 24/3/2020 tại nơi có tài sản.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 9h30 ngày 27/3/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong - N7-8 khu sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
10. Chi tiết liên hệ: 
- VPĐD Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong (Địa chỉ: N7-8 khu Sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phổ Hà Nội; Điện thoại: 0986564581).
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà; địa chỉ: Số 26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Agribank Chi nhánh tỉnh Hồng Hà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi