Agribank chi nhánh Hồng Hà thông báo bán đấu giá khoản nợ

16/01/2020

1. Khoản nợ đấu giá:
- Khoản nợ của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng, tình trạng thực tế khoản nợ của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng theo chứng thư thẩm định giá số 179.02/2019/CTTĐG –APEC ngày 28/6/2019.
- Nguồn gốc khoản nợ: Khoản nợ công ty CP ô tô Giải phóng vay vốn tại Agribank Chi nhánh Hồng Hà.
- Chủ khoản nợ: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam -Chi nhánh Hồng Hà
2. Giá khởi điểm của khoản nợ: 41.903.228.153 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, chín trăm lẻ ba triệu hai trăm hai mươi tám ngàn một trăm năm mươi ba đồng chẵn.).
- Giá khởi điểm và giá bán khoản nợ chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật.
3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).
4. Tiền đặt trước: 6.285.484.223 đồng (Sáu tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi bốn ngàn hai trăm hai mươi ba đồng chẵn.).
5. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu (đủ điều kiện theo quy chế của Công ty) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại N7-8 khu sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 16/01/2020 - Trong giờ hành chính.
7. Thời gian nộp tiền đặt trước: 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản Công ty mở tại Chi nhánh Hồng Hà theo hướng dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.
Hình thức nộp: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong theo hướng dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.
8. Thời gian, địa điểm xem thực trạng khoản nợ bán đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 16/01/2020 liên hệ trực tiếp với công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h30 ngày 18/01/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong - N7-8 khu sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Chi tiết xin liên hệ: VPĐD Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong (Địa chỉ: N7-8 khu Sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0986564581).
Agribank chi nhánh Hồng Hà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi