Agribank Hồng Hà thông báo bán đấu giá tài sản

13/11/2019

1. Tài sản đấu giá gồm:
Khoản nợ cùa Công ty CP ô tô Giải Phóng theo chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp số 179.02/2019/CTTĐG - APEC ngày 28/06/2019 cưa công ty TNHH kiểm toán và tư vấn APEC.


Nguồn gốc tài sản: Tài sản xử lý nợ của Ngân hàng
Chủ tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Hồng Hà. 
Đặc điểm chi tiết, tình trạng thực tế của tài sản trên được thể hiện tại chứng thư thẩm định giá số 179.02/2019/CTTĐG-APEC ngày 28/6/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC.
Giá khởi điểm của tài sản: 70.963.484.825 đồng 
Giá khởi điểm của khoản nợ bán nêu trên chưa bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác... Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế TNDN hoặc thuế TNCN, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại lệ phí khác theo quy định của pháp luật.
Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ
2. Tiền đặt trước: 7.096.348.482 đồng 
3. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu (đù điều kiện theo quy chế của công ty) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại N7-8 khu Sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phổ Hà Nội từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 11/11/2019 - Trong giờ hành chính. 
Thời gian nộp tiền dặt trước: Từ 8h00 ngày 11/11/2019 đến 16h30 ngày 13/11/2019. Hình thức nộp: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu đấu hợp danh Hùng Phong theo hướng dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 11/11/2019 tại nơi có tài sản.
Thời gian, địa điểm tố chức cuộc đấu giá: Vào hồi 8h30 ngày 14/11/2019 tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong - N7-8 khu Sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Chi tiết xin liên hệ: VPĐD công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong (Địa chỉ: N7-8 khu Sống Hoàng, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phổ Hà Nội: Điện thoại: 0986564581),
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi