Agribank Chi nhánh Hà Nội II đăng tải thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

02/07/2020

1. Tài sản bán đấu giá: 

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 50(1), tờ bản đồ số 68, có diện tích 117,3m2

Tại địa chỉ: Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BG 504981, số vào sổ cấp GCN: 161.QD.UBND.2012 CH.00730.2012, do UBND huyện Đông Anh cấp ngày 16/01/2012.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản – Sở Tư Pháp Hà Nội

Địa chỉ: Số 02 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm của tài sản: 2.205.240.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm lẻ năm triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng ).
(Giá khởi điểm không có thuế GTGT, không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí... trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật).

4. Tiền đặt trước: 111.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một triệu đồng chẵn)

5. Hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm cấp túi hồ sơ và đơn đăng ký tham gia đấu giá cho các khách hàng tham gia đấu giá từ ngày 18/06/2020 đến ngày 06/07/2020 tại trụ sở Trung tâm.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 

Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 18/06/2020 đến ngày 01/07/2020 tại trụ sở Trung tâm

Xem tài sản: Ngày 02/07/2020 và ngày 03/07/2020 tại nơi có tài sản, địa chỉ: Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở

Trung tâm từ ngày 18/06/2020 đến hết ngày ngày 06/07/2020.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 06/07/2020 đến 16h30’ ngày 08/07/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00’ ngày 09/07/2020 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: 

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản cho khách hàng xem.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, Trụ sở: Số 02 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Điện thoại: 024.33553358/0912001221. Hoặc NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội II; Địa chỉ: Số 34 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; ĐT: 0946.188.158.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi