Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

06/05/2021

1. Tài sản bảo đảm cần đấu giá
Mô tả tài sản bảo đảm: Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 2-2, tờ bản đồ số 04, địa chỉ: Thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Diện tích: 176,4 m2 (Hình thức sử dụng: Riêng)
Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
Nguồn gốc: Được tặng cho đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa CH 582221 số vào sổ cấp GCN: CS-ĐA10116, do sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà nội cấp ngày 31/03/2017 mang tên Ông Nguyễn Đắc Trường.    
- Giá khởi điểm của tài sản: 2.500.000.000 đồng( Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 250.000.000 đồng( Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng). 
- Bước giá: 10.000.000 đồng( Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).    
2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);
b. Về phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp/ Sở Tư Pháp ban hành thời điểm gần nhất.
f. Các tiêu chí khác.
3. Hồ sơ gồm có
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá
- Phương án đấu giá tài sản
4. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank.    
- Địa điểm: Phòng giao dịch Mai lâm - Agribank Chi nhánh Đông Anh (thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).  
- Điện thoại : 0243.8800121.
- Hoặc liên hệ: 0964337789 (đ/c Lê Ngọc Hải).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi