Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá khoản nợ

11/03/2021

1. Khoản nợ cần thẩm định giá: Khoản nợ của Bà Lưu Thị Quang Anh tại Agribank Chi nhánh Đông Anh theo Hợp đồng tín dụng số 3140-LAV-201304202 ngày 26/08/2013 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dung đất số 2418/2013/HĐTC ngày 21/08/2013 ký giữa Agribank Chi nhánh Đông Anh và Bà Lưu Thị Quang Anh.
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị thị trường của khoản nợ để đấu giá công khai.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá: 
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b. Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín. 
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ).
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định và phát hành chứng thư trong 07 ngày làm việc từ thời điểm ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá (trong trường hợp được lựa chọn). 
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn: 
Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank Chi nhánh Đông Anh.
- Địa chỉ nộp hồ sơ: Agribank Chi nhánh Đông Anh: Tổ 4, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.  
- Điện thoại 0973.110.586        Fax: ...............
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi