Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

29/04/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Đông Anh (Địa chỉ: Khối 1A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). 
2.  Khoản nợ cần đấu giá và giá khởi điểm: Khoản nợ của Công ty TNHH ĐT PT TM & DV Nhật Anh tại Agribank Chi nhánh Đông Anh theo hợp đồng tín dụng số 3140-LAV- 201600838 ngày 03/02/2016
- Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ theo Biên bản họp Hội đồng mua, bán nợ  thông báo giá khởi điểm của Agribank Chi nhánh Đông Anh là: 8.701.241.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm linh một triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng) 
3. Hình thức, phương thức đấu giá khoản nợ:
 Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
4. Phương thức và thời hạn thanh toán:
   - Phương thức thanh toán: theo phương thức trả ngay.
   - Thời hạn thanh toán: sau khi đấu giá thành công.
5.  Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với khoản nợ; Agribank Chi nhánh Đông Anh sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp,...).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung  một số điều của thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017; Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố.
f. Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Đông Anh trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá.
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người trúng đấu giá.

6.  Hồ sơ gồm có:    
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá tài sản.
7. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn: 
 Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 ngày kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank Chi nhánh Đông Anh. 
- Địa chỉ: Agribank Chi nhánh Đông Anh: Khối 1A, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.  
- Điện thoại: 043 883 2455      Fax: 04 3 883 2759
- Di động: 0983899293
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi