Agribank Chi nhánh Tây Hồ thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản 619

06/06/2023

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
- Mã số đăng ký Chi nhánh: 0100686174-047
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 447 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
- Điện thoại:  024.38292121 – 024.37825033

2. Tài sản bán đấu giá: 
- Loại TSĐB: Bất động sản
* Thửa đất:
- Địa chỉ: Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 449899, số vào sổ cấp GCN: 3541.QĐ.UBND.2014/CH.00158.2014 do UBND huyện Đông Anh thành phố Hà Nội cấp ngày 12/12/2014 cho Ông Nguyễn Đức Trường; ngày 05/06/2017 Văn Phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh huyện Đông Anh đã đăng ký chuyển nhượng cho bà Trần Thanh Huyền và chồng Ông Trần Trung Kiên theo hồ sơ số 1441/2017/HĐCN do Văn Phòng Công Chứng Hà Anh lập ngày 26/05/2017.
- Chủ sở hữu: Bà Trần Thanh Huyền và chồng Ông Trần Trung Kiên
- Diện tích : 523 m2
- Hình thức sở hữu: sở hữu riêng
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn;
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho theo hợp đồng số 2884/2014/HĐTC lập tại CPCC Trung Tâm 21/11/2014.

3. Giá trị tài sản bán đấu giá:
Giá khởi điểm của tài sản bán đầu giá là: 5.845.961.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ tám trăm bốn lăm triệu chín trăm sáu mốt nghìn đồng)

4. Tính pháp lý của TSBĐ: Đầy đủ cơ sở pháp lý. Khách hàng đã bàn giao tài sản cho Ngân hàng để xử lý thu hồi nợ.

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá
 Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá đạt hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá đối với tài sản đấu giá; Agribank Chi nhánh Tây Hồ sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
- Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp);
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong bán đấu giá;
- Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;....phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố. 

6. Hồ sơ gồm có 
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;
- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá; 
- Phương án đấu giá tài sản. 

7. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
Thời hạn Bắt đầu: Kể từ ngày phát hành thông báo. 
Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên Website của Bộ Tư pháp. 
Địa chỉ nhận hồ sơ: Tổ xử lý, thu hồi nợ – Agribank Chi nhánh Tây Hồ, số 447 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.
Mọi vấn đề xin liên hệ: Ông Hoàng Ngọc Quân – Cán bộ xử lý nợ
Số điện thoại: Tổ xử lý, thu hồi nợ 024.37825033.
Lưu ý:
Agribank Chi nhánh Tây Hồ không trả lại hồ sơ Đăng ký của các tổ chức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá;
Agribank Chi nhánh Tây Hồ không thông báo lại đối với các tổ chức đấu giá đã đăng ký tham gia nhưng không được lựa chọn.
Trân trọng!

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi