Agribank Đông Anh đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

31/08/2020

1. Tài sản cần thẩm định giá:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bìa số: CR 540301 đứng tên ông Nguyễn Khắc Hoàng tại Thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

- Thửa đất số    : 50(2-1)

- Tờ bản đồ số    : 13

- Diện tích    : 74,3 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức sử dụng    : Riêng 74,3 m2

- Thời gian sử dụng    : Lâu dài

Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bìa số: CR 540301 do Sở tài nguyên và môi trường TP Hà Nội cấp ngày 17/04/2019, vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất số CS-ĐA  30348.

2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm để bán đấu giá công khai.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:

a.    Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

b.    Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c.    Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

d.    Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

e.    Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);

f.    Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:

-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

-    Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

-    Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).

-    Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2019 của Bộ Tài Chính.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

-    Thời hạn:

+ Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.

+ Kết thúc: Trước 16 giờ 00 phút ngày 04/09/2020 (trong giờ hành chính)

-    Địa điểm: Agribank chi nhánh Đông Anh, địa chỉ: Số 2 đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. 

-    Điện thoại : (024) 3883 5514/(024) 3883 2351 * (024) 3883 2759

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi