Agribank chi nhánh Đông Anh đăng tải thông tin lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

01/09/2020

1. Tài sản bảo đảm cần đấu giá

Tài sản 1: Tài sản của bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

Mô tả tài sản bảo đảm:
Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 54-3, tờ bản đồ số 07, địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Diện tích : 103 m2 (Hình thức sử dụng: riêng)

Mục đích sử dụng: đất ở. Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa W 359201, số vào sổ cấp GCN: 0652.QSDĐ/1831 do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 12/11/2003 mang tên bà Trần Thị Mỹ Hạnh.   

- Giá khởi điểm của tài sản: 6.700.000.000 đồng( Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm triệu đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 670.000.000 đồng( Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi triệu đồng).

- Bước giá: 10.000.000 đồng( Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).   

Tài sản 2: Tài sản của ông Nguyễn Xuân Cử và bà Đỗ Thanh Thủy.

Mô tả tài sản bảo đảm:

Thửa đất số: 233; Tờ bản đồ số: 05.

Địa chỉ thửa đất: Xã Kim Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Diện tích: 189,7 m2.

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 189,7m2.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Giấy tờ pháp lý của tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 347992, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: H, do UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cấp ngày 13/6/2005.

- Giá khởi điểm của tài sản: 1.612.000.000 đồng( Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm mươi hai triệu đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 161.200.000 đồng( Bằng chữ: Một trăm sáu mốt triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Bước giá: 10.000.000 đồng( Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).   

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);

b. Về phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;

d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp/ Sở Tư Pháp ban hành thời điểm gần nhất.

f. Các tiêu chí khác.

3. Hồ sơ gồm có

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá

- Phương án đấu giá tài sản

4. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời gian: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank.   

- Địa điểm: Phòng KH HSX &CN - Agribank Chi nhánh Đông Anh (Số 02 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). 

- Điện thoại : 0243.8832455.

- Hoặc liên hệ: 0948 368 800 (đ/c Lê Ngọc Hải).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi