Agribank chi nhánh Hồng Hà thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản

26/02/2020

1. Tài sản đấu giá 
a) Tài sản thứ 1:
- Thửa đất số 30(3), tờ bản đồ số 9, diện tích 158 m2 (bao gồm 110 m2 đất ở nông thôn và 48 m2 đất trông cây lâu năm). 
- Địa chỉ thửa đất: Thôn 5, Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 
- Giấy tờ của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 203746, số vào sổ cấp GCN QSD đất số 0231 số QĐ 946/QĐ-UB MS101190706 do UBND huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cấp ngày 10/9/2007 cho ông Đào Mạnh Hùng. 
b) Tài sản thứ 2: 
- Thửa đất số 30(5), tờ bản đồ số 9, diện tích 127 m2 (sử dụng riêng 80 m2, sử dụng chung 47 m2).
- Địa chỉ thửa đất: Thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
- Giấy tờ của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AD 852176 số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất 0144/số QĐ 1057/QĐ-UB MS 101190373 do UBND huyện Gia Lâm,  TP Hà Nội cấp ngày 17/11/2006 cho ông Đào Mạnh Hùng và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại hai thửa đất trên.
2. Nguồn gốc của tài sản bán đấu giá: Tài sản thế chấp Ngân hàng.
3. Giá khởi điểm của tài sản: 8.841.960.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).
Giá khởi điểm và giá bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan. Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật.
4. Đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước 
a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).
b) Mức tiền đặt trước phải nộp: 1.326.294.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu hai trăm chín mươi bốn ngàn đồng chẵn.).
c) Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
d) Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu (đủ điều kiện theo Luật đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan) mua hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở công ty: Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội từ ngày thông báo đến 16h ngày 24/3/2020 (trong giờ hành chính).
e) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/3/2020 đến 17h ngày 26/3/2020. Hình thức nộp: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản thu tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương theo hướng dẫn khi đăng ký tham gia đấu giá.
f) Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/3/2020 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính – theo yêu cầu của người tham gia đấu giá).
g) Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian dự kiến mở cuộc đấu giá: Vào hồi 10h00 ngày 27/03/2020
- Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương: Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương. Địa chỉ: Số 77 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0246.328.9922 – 0902.573.062).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi