Agribank Đông Anh thông báo lựa chọn tỏ chức thẩm định giá tài sản đảm bảo

13/08/2020

1. Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá

Tài sản 1: Tài sản của bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

Mô tả tài sản bảo đảm:

Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 54-3, tờ bản đồ số 07, địa chỉ: Thôn Ngọc Lâm, xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Diện tích : 103 m2 (Hình thức sử dụng: riêng)

Mục đích sử dụng: đất ở. Thời hạn sử dụng: lâu dài.

Nguồn gốc: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa W 359201, số vào sổ cấp GCN: 0652.QSDĐ/1831 do UBND huyện Gia Lâm cấp ngày 12/11/2003 mang tên bà Trần Thị Mỹ Hạnh.   

Tài sản 2: Tài sản của ông Nguyễn Xuân Cử và bà Đỗ Thanh Thủy.

Mô tả tài sản bảo đảm:

Thửa đất số: 233; Tờ bản đồ số: 05.

Địa chỉ thửa đất: Xã Kim Khê, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Diện tích: 189,7 m2.

Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 189,7m2.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Giấy tờ pháp lý của tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 347992, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSD đất: H, do UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cấp ngày 13/6/2005

Tài sản 3: Tài sản của bà Lưu Thị Quang Anh.

Mô tả tài sản bảo đảm:

Thửa đất số: 66; Tờ bản đồ số: 27.

Địa chỉ: Thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Diện tích hiện còn được sử dụng: 249,8m2.

Hình thức sử dụng: Riêng: 249,8m2; Chung: không m2.

Mục đích sử dụng: Đất ở tại Nông Thôn.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhận Chuyển Nhượng Quyền sử dụng đất theo Hợp đồng số 1065/2012/HĐCN ngày 25/12/2012 tại Văn phòng công chứng Đông Đô.

Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa BO 244411 do UBND huyện Đông Anh, TP Hà Nội cấp ngày 01/04/2013.

2. Mục đích thẩm định giá:

Để Hội đồng xử lý tài sản có căn cứ tham khảo, quyết định giá bán khởi điểm của tài sản.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá

Để đảm bảo việc tổ chức thẩm định giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Agribank Chi nhánh Đông Anh lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;

- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;

- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);

- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.

- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.

- Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài Chính.

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.

- Thời hạn: trước 17h giờ 00 phút ngày 17/08/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng KH HSX & CN - Agribank Chi nhánh Đông Anh (Số 02 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội). 

- Điện thoại : 0243.8832455;

- Hoặc liên hệ: 0948 368 800 (đ/c Lê Ngọc Hải).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi