Agribank Chi nhánh Gia Lâm thông báo bán đấu giá tài sản

25/02/2020

1. Thông tin về bên chào bán và tài sản đấu giá: 
1.1. Thông tin bên chào bán:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Gia Lâm
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
1.2. Thông tin về tài sản đấu giá:
Tài sản là: Quyền sử dụng đất cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số S140369, vào sổ cấp GCN QSDĐ số 00431.QSDD/1758-H, số HS: 23011079 do UBND huyện Thanh Trì cấp ngày 03/12/2003 đã được đăng ký chuyển nhượng và sang tên cho ông Nguyễn Minh Đức ngày 18/12/2012.
- Đặc điểm tài sản: 
+ Thửa đất số 50, tờ bản đồ số 24
+ Địa chỉ: Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
+ Diện tích: 215 m2 (Hai trăm mười lăm mét vuông)
+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 215 m2 (Hai trăm mười lăm mét vuông)
+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn
+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; Hồ sơ gửi trực tiếp.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Gia Lâm.
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 (Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Quang Hải, Chức vụ: Cán bộ tín dụng phòng Khách hàng doanh nghiệp, SĐT: 0982461988)
3. Giá khởi điểm: 3,440,000,000 đồng 
(Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn./.)
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Agribank - Chi nhánh Gia Lâm quyết định, cụ thể: XEM TẠI ĐÂY

 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi