Agribank Chi nhánh Gia Lâm thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

25/03/2020

1. Thông tin về khoản nợ và tài sản đảm bảo:
1.1. Thông tin bên chào bán tài sản đấu giá:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) -Chi nhánh Gia Lâm
- Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
1.2. Tên và địa chỉ của bên nợ:
- Công ty TNHH MTV BAMEGO
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên số 0106585687 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/06/2014, thay đổi lần thứ 3 ngày 29/11/2018.
- Trụ sở tại: Số 67 Ngô Gia Tự, phương Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
 - Người đại diện Ông: Nguyễn Anh Tú                                Chức vụ: Giám đốc
CMND số: 012823758, Ngày cấp: 19/07/2012, Nơi cấp: Hà Nội
1.3. Tên và địa chỉ của chủ tài sản 
- Công ty TNHH MTV BAMEGO
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên số 0106585687 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/06/2014, thay đổi lần thứ 3 ngày 29/11/2018.
- Trụ sở tại: Số 67 Ngô Gia Tự, phương Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
 - Người đại diện Ông: Nguyễn Anh Tú                                Chức vụ: Giám đốc
CMND số: 012823758, Ngày cấp: 19/07/2012, Nơi cấp: Hà Nội
1.4. Thông tin về tài sản bán đấu giá:
- Tên tài sản: Động sản.
- Đặc điểm tài sản:
 

Tài sản Thông tin chi tiết
Tài sản 01: Xe Cần trục bánh lốp 80 tấn, biển kiểm soát: 29LA-2500,  Nhãn hiệu: ZOOMLION
Màu sơn: Trắng 
Nước sản xuất: Trung Quốc
Số động cơ: N1411L045538
Số khung: D40CA000125
Công suất động cơ: 276KW 
Trọng lượng: 49870 kgTrọng lượng: 41870 kg
Kích thước bao (dài x rộng x cao): 14600x2800x3800 mm;
Biển số đăng ký: 29LA-2500
Đã qua sử dụng.
Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 04210/XMCD do Sở giao thông vận tải Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/10/2016, biển số đăng ký 29LA-2500.
 
Tài sản 02: Xe Ô tô cần cẩu 25 tấn, biển kiểm soát: 29C-92329 Nhãn hiệu: XCMG
Màu sơn: Vàng    Màu sơn: Vàng
Nước sản xuất: Trung Quốc
Số động cơ: 4D9151001569
Số khung: A333FA001038
Số loại: XZJ5334J
Dung tích: 8820
Tải trọng hàng hoá: 0 kg
Số chỗ ngồi: 2
Biển số đăng ký: 29C-923.29
Đã qua sử dụng.
Giấy chứng nhận đăng ký xe Ô tô số 302186 do phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2016, biển số đăng ký 29C-92329.
 
Tài sản 03: Xe Cần trục bánh lốp 75 tấn,biển kiểm soát: 29LA-3070 Nhãn hiệu: SANY
Mã kiểu loại: SYM5462JQZ(STC750)
Số khung: LFCNPG6P4C2001175
Số động cơ: WP103751612B013406
Nước sản xuất: Trung Quốc
Tài sản đã qua sử dụng
Biển số đăng ký: 29LA-3070
Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 04961/XMCD đăng ký lần đầu ngày 03/11/2017, Biển số đăng ký: 29LA-3070. 
 
Tài sản 04: Xe Ô tô cần cẩu 25 tấn, biển kiểm soát: 29HC-01216 Nhãn hiệu: XCMG
Tên thương mại: XZJ5334JQZ25
Số khung: LXGCPA332GA001128
Số động cơ: SC9DF2901Q4D9162001660
Nước sản xuất: Trung Quốc
Biển số đăng ký:29HC-012.16
Đã qua sử dụng.
Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 334243 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2017, Biển số đăng ký 29HC-012.16
 

•    Giấy tờ về tài sản bảo đảm
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 04210/XMCD do Sở giao thông vận tải Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/10/2016, biển số đăng ký 29LA-2500.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe Ô tô số 302186 do phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/10/2016, biển số đăng ký 29C-92329.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 04961/XMCD đăng ký lần đầu ngày 03/11/2017, Biển số đăng ký: 29LA-3070. 
+Giấy CN ĐK xe ô tô số 334243 đăng ký lần đầu ngày 07/11/2017, Biển số đăng ký 29HC-012.16.
    1.5. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty TNHH một thành viên Bamego  tại Agribank – Chi nhánh Gia Lâm.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
-    Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá; Hồ sơ gửi trực tiếp.
-    Địa điểm nhận hồ sơ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Lâm.
-    Địa chỉ: Số 187, đường Nguyễn Đức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
 (Đầu mối liên hệ: Bà Dương Thị Thúy Hà, Chức vụ: cán bộ tín dụng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Sđt: 0902108848)
3. Giá khởi điểm: 
Giá trị khởi điểm bán đấu giá tài sản: Tổng giá trị các tài sản: 14.384.000.000 đồng. Trong đó:
Tài sản 01: xe cần trục bánh lốp 80 tấn, biển kiểm soát 29LA-2500: 5.410.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm mười triệu đồng./.).
Tài sản 02: xe cần trục bánh lốp 25 tấn (BKS 29C- 92329): 1.703.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm linh ba triệu đồng./.).
 Tài sản 03: xe cần trục bánh lốp 75 tấn, biển kiểm soát 29LA-3070 : 5.379.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu đồng./.).
Tài sản 04: xe cần trục bánh lốp 25 tấn (BKS 29-HC 01216): 1.892.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu đồng./.).
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các tiêu chí khác do Agribank – Chi nhánh Gia Lâm quyết định, cụ thể:

STT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu
1 Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu
2 Số lượng đấu giá viên Có tối thiểu 05 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty, Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, đã đăng ký với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên
3 Thời gian hoạt động (kinh nghiệm) Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo ngày/tháng của năm)
4 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả Có trang web công ty, đã thực hiện ký Hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín; có các đối tác hỗ trợ hoạt động bán đấu giá uy tín: Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng ; Thừa phát lại; Tổ chức tín dụng ...
5 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết Có phòng bán đấu giá và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá.
6 Năng lực, kinh nghiệm - Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;
- Có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 02 năm gần nhất;
- Có tối thiểu 05 Hợp đồng bán đấu giá tài sản với các Tổ chức tín dụng trong thời hạn 01 năm gần nhất.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố.
 
7 Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính và theo thỏa thuận

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi