Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm số 931

17/06/2022

1. Tên tài sản: Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Việt (Trụ sở tại: Thôn Phương Viên, xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội) do Agribank chi nhánh Đông Hà Nội quản lý, cho vay.

2. Giá khởi điểm:  169.360.366.951 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, ba trăm sáu mươi sáu ngàn, chín trăm năm mươi mốt đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu khoản nợ do Người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán (nếu có).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: 
Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Phụ lục I - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các tiêu chí khác do Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội quyết định.

4. Hồ sơ gồm có: 
Bản sao y Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm;Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá khoản nợ.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: 
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo (trong giờ hành chính)
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tín dụng - Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội, địa chỉ: 23B Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

(Các nội dung khác theo Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 931/NHNoĐHN-TD ngày 17/06/2022) Xem tại đây

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi