Agribank Phòng giao dịch Đại Xuyên – CN Phú Xuyên - Hà nội II thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản

14/02/2020

1. Tài sản đấu giá: Là giá trị QSDĐ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số : T 078761, diện tích 177 m2 đất ở. Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 09; Do UBND huyện Phú Xuyên cấp ngày 19/11/2001 cho ông Dương Văn Đông; 
+ Tài sản gắn liền với đất:  Công trình nhà ở. Theo giấy chứng nhận QSDĐ thì tài sản trên đất chưa được chứng nhận quyền sở hữu nhưng là tài sản hợp pháp của ông Dương Văn Đông. Do vậy người trúng đấu giá được quyền sử dụng tài sản trên đất;
+ Tài sản thế chấp tại: Agribank chi nhánh huyện Phú Xuyên Hà Nội II - PGD Đại Xuyên để vay vốn;
+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Trãi, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.    
+ Giá khởi điểm: 310.000.000 đồng    (Bằng chữ: Ba trăm mười triệu đồng).
Người trúng đấu giá phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật (không nằm trong giá bán).
+ Bước giá: 10.000.000 đ       (Bằng chữ: Mười triệu đồng).
+ Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng / bộ hồ sơ, khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của công ty ngày 20,21,24/02/2020 và phải báo có trên tài khoản của CTy chúng tôi chậm nhất ngày 24/02/2020. (Chi tiết có trong hồ sơ mời đấu giá)
2. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá (Đ99- LĐĐ):
2.1. Những người thuộc trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của Luật đất đai, và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.
2.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Agribank chi nhánh huyện Phú Xuyên - Phòng giao dịch Đại Xuyên, hoặc tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Landpro.
3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)
3.1.Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký và nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 22/02/2020 tại trụ sở Cty hoặc Agribank chi nhánh huyện Phú Xuyên Hà Nội II - Phòng giao dịch Đại Xuyên;
3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại Phòng giao dịch Đại Xuyên vào lúc 8h30 ngày 11,12/02/2020 để đi xem thực tế tài sản; 
3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 09h00’ ngày 25/02/2020 tại hội trường Agribank chi nhánh huyện Phú Xuyên Hà Nội II;
3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) theo phương thức trả giá tăng lên; Đấu giá trên cơ sở hiện trạng tài sản mà khách hàng đã xem
Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:
+ Công ty đấu giá hợp danh Landpro; Điện thoại: 0983.272.818;
+ Agribank CN huyện Phú Xuyên – PGD Đại Xuyên; Điện thoại: 0979.350.829;
Agribank Phòng giao dịch Đại Xuyên – CN Phú Xuyên Hà nội II hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Giám đốc Agribank về nội dung thông tin đã cung cấp để Trụ sở chính đăng tải trên website Agribank.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi