Agribank AMC thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá TSĐB

24/02/2020

1. Tài sản cần bán đấu giá: 
    Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên thửa đất số 10A, tờ bản đồ số 15, diện tích 3.000 m2 đất ở và 727 m2 đất vườn, tại thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyên Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác găn liền với đất số BG 292141 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 28/7/2011.     
    Giá khởi điểm: 2.628.141.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).
    Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là: 262.814.100 đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu tám trăm mười bốn nghìn một trăm đồng).
2. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
    Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh...);
    b. Về phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả;
    c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành; uy tín (trong 3 năm gần nhất không có khiếu nại nào của khách hàng).....;
d. Giá chào dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
    e. Có tên trong danh sách các TCĐG tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
    f. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD xác định cần thiết, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
3. Hồ sơ gồm có:
Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp; Bản mô tả năng lực kinh nghiệm; Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá tài sản.
4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
    + Thời gian: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank/Agribank AMC LTD.
    + Địa điểm: Phòng QLKTTS – A
gribank AMC LTD ; Tầng 5 Tòa nhà C3, Số 194 Đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
+ Điện thoại : 024.37728181
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi