Agribank Chi nhánh Đông Anh kính đăng tải nội dung bán đấu giá

01/11/2021

Agribank Chi nhánh Đông Anh kính đăng tải nội dung bán đấu giá trên website Agribank, thông tin cụ thể như sau

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Đông Anh

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà xổ số Thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Đông Anh, TP Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá:

Toàn bộ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 21, tờ bản đồ 12, diện tích: 1.012 m2, trong đó: đất ở: 300m2, đất vườn: 712 m2 tại địa chỉ Thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 292553, vào sổ cấp GCN số CH 00165 do UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cấp ngày 15/7/2011 mang tên Trần Văn Hương, địa chỉ Thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

3. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản: là tài sản của ông Trần Văn Hương và bà Dương Thị Phượng thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội tại Agribank Chi nhánh Đông Anh. Tài sản bảo đảm này đã được ông Trần Văn Hương và bà Dương Thị Phượng bàn giao cho Agribank Chi nhánh Đông Anh, các bên đã thống nhất đấu giá để thu nợ khoản vay theo quy định.

3.1. Hiện trạng tài sản đấu giá:

Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy, bán theo diện tích được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế.

3.2. Tình trạng pháp lý của các tài sản đấu giá:

Là tài sản của ông Trần Văn Hương và bà Dương Thị Phượng thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội tại Agribank Chi nhánh Đông Anh, được ông Trần Văn Hương và bà Dương Thị Phượng bàn giao cho Agribank chi nhánh Đông Anh đấu giá để thu hồi khoản nợ theo quy định.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản và hồ sơ, tài liệu liên quan: từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 04/11/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số 21, tờ bản đồ số 12, Thôn Bắc Vọng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 08/11/2021 (trong giờ hành chính) tại:

- Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu, thôn Phan Xá, xã Uy Nô, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

- Agribank chi nhánh Đông Anh, Tầng 8 Tòa nhà xổ số Thôn Cổ Dương, Tiên Dương - Đông Anh, TP Hà Nội.

7. Giá khởi điểm: 4.131.000.000đồng. Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm ba mươi mốt triệu đồng.

- Giá nêu trên chưa bao gồm thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại phí khác (Ngoài chi phí Phát mại, đấu giá tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản). Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoặc Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại lệ phí khác mà pháp luật quy định người mua và người bán có trách nhiệm phải nộp.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

10. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

11. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 05/11/2021 đến ngày 09/11/2021 (trong giờ hành chính).

- Hình thức: chuyển khoản.

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu

+ Số tài khoản: 3140 201 021 237 mở tại Agribank chi nhánh Đông Anh.

Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thửa đất tại Bắc Vọng, Bắc Phú, Sóc Sơn, TP Hà Nội.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/11/2021.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu, thôn Phan Xá, xã Uy Nô, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

14. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Agribank - Chi nhánh Đông Anh, địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà xổ số Thôn Cổ Dương, Tiên Dương - Đông Anh, TP Hà Nội, liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Hiên (0976.049.257)

- Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu, thôn Phan Xá, xã Uy Nô, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, số điện thoại 0243.9655298.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi