Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

03/02/2021

1. Tài sản cần thẩm định giá:
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 22;
- Tờ bản đồ số: 07;
- Địa chỉ: Đô Lương, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội
- Diện tích: 5521 m2; ( Bằng chữ: Năm ngàn năm trăm hai mươi mốt mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 5521 m2; chung: không
- Mục đích sử dụng: Đất ở 200 m2; Đất vườn: 5321 m2
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Giấy tờ pháp lý của tài sản: GCN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 493194 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 07/04/2011.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 22a;
- Tờ bản đồ số: 07;
- Địa chỉ: Đô Lương, Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội
- Diện tích: 5545 m2; ( Bằng chữ: Năm ngàn năm trăm bốn mươi lăm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 5545 m2; chung: không
- Mục đích sử dụng: Đất ở 200 m2; Đất vườn: 5345 m2
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Giấy tờ pháp lý của tài sản: GCN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 493195 do UBND huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cấp ngày 07/04/2011 
Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:
a, Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 25;
- Tờ bản đồ số: 24;
- Địa chỉ: Thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh,TP Hà Nội
- Diện tích: 204,0 m2; ( Bằng chữ: Hai trăm linh bốn phẩy không mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 204 m2; chung: không
- Mục đích sử dụng: Đất ở 180,0 m2; Đất vườn: 24,0 m2
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
b, Nhà ở:
- Địa chỉ: Thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh,TP Hà Nội
- Diện tích xây dựng: 40m2        - Diện tích sàn: -/- m2
- Kết cấu: -/-
- Cấp (Hạng): Cấp 4            - Số tầng:
- Năm hoàn thành xây dựng: -/-        - Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Hiện tại nhà ở trên đất là nhà 3 tầng kết cấu bê tông cốt thép
- Giấy tờ pháp lý của tài sản: GCN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 449122 do UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cấp ngày 30/12/2014.
2. Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản bảo đảm để bán đấu giá công khai theo quy định của pháp luật nhằm thu hồi nợ vay của khách hàng.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);
f. Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (Phí thẩm định giá được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản thẩm định giá trên chứng thư).
- Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá năm 2020 của Bộ Tài Chính.
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn: 
Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên website của Agribank.
- Địa điểm: Phòng Khách hàng khách hàng HSX-CN
- Địa chỉ: Phòng 808, tầng 8, Tòa nhà Xổ Số, quốc lộ 23B, Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
- Điện thoại : 0964.337.789            Fax: .........................
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi