Agribank Chi nhánh Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản

29/10/2020

1. Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá
Mô tả tài sản bảo đảm: Toàn bộ quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 69, tờ bản đồ số 14, địa chỉ:Thôn Phúc Xuân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
Diện tích : 554 m2 (Hình thức sử dụng: riêng)
Mục đích sử dụng: đất ở. Thời hạn sử dụng: lâu dài.
Nguồn gốc: Nhận cho tặng quyền sử dụng đất từ bà Trần Thị Thiện theo hợp Đồng lập ngày 18/04/2013 tại VP công chứng Hà Anh.
Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa BO 869045, số vào sổ cấp GCN: CH00427 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 20/05/2013. Ngày 13/11/2017 Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh Sóc Sơn đã đăng ký biến động: Chuyển nhượng toàn bộ cho bà Nguyễn Thị Phượng và ông Nguyễn Văn Hạp theo hợp đồng số 3064 lập ngày 02/11/2017 tại văn phòng công chứng Hà Anh, TP. Hà Nội
2. Mục đích thẩm định giá: Để Hội đồng xử lý tài sản có căn cứ tham khảo, quyết định giá bán khởi điểm của tài sản.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá
Để đảm bảo việc tổ chức thẩm định giá trị tài sản bảo đảm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Agribank Chi nhánh Đông Anh lựa chọn và ưu tiên các tổ chức thẩm định giá có đủ các tiêu chí sau:
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính;
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá  theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá;
- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín;
- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ, tài sản bảo đảm, tài sản liên quan đến khoản nợ);
- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá.
- Danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài Chính.
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời hạn: trước 17h giờ 00 phút ngày 02/11/2020 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Phòng KH HSX & CN - Agribank Chi nhánh Đông Anh (Số 02 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội).  
- Điện thoại : 0243.8832455;
- Hoặc liên hệ: 0945 666 044 (đ/c Ngô Xuân Văn); 0948 368 800 (đ/c Lê Ngọc Hải).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi