Agribank Sóc Sơn đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá bán khoản nợ số 188

01/08/2022

Agribank Chi nhánh Sóc Sơn đăng tải thông tin trên website Agribank về việc “Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ”. Cụ thể như sau:

I. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

1. Thông tin về người có khoản nợ bán đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sóc Sơn

- Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

2. Thông tin về người có khoản nợ đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sóc Sơn

- Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

3. Thông tin về khoản nợ đấu giá:

- Tên bên nợ: Công ty cổ phần công nghệ Tin Tin

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101618956 đăng ký lần đầu ngày 11/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 16/01/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

- Loại hình tổ chức: Công ty cổ phần

- Địa chỉ trụ sở chính: Km0+700, đường 16, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật là Ông Đoàn Thanh Huy – Chức vụ: Giám đốc

- Mã số khách hàng (CIF): 3160-019636252

- Ngân hàng cho vay: Agribank Chi nhánh Sóc Sơn

- Khoản nợ của Công ty cổ phần công nghệ Tin Tin đã XLRR

- Giá trị ghi sổ của khoản nợ đến ngày 30/06/2022 là: 7.849.068.200 đồng. Trong đó:

+ Dư nợ gốc XLRR: 5.100.000.000 đồng

+ Nợ lãi: 2.749.068.200 đồng

- Giá khởi điểm bán khoản nợ: 5.103.013.000 đ (Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm linh ba triệu, không trăm mười ba nghìn đồng)

4. Thông tin về tài sản đảm bảo của khoản nợ đấu giá:

Tài sản đảm bảo 1: Quyền sử dụng đất, diện tích: 162.5m2, thuộc thửa 86-2, tờ bản đồ số 03 , địa chỉ: Thôn Đông, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 070549, vào sổ cấp GCN số CH 00971 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 23/02/2012, mang tên ông Phạm Hùng Kiên.

- Mô tả tài sản:

+ Thửa số: 86-2

+ Tờ bản đồ số: 03

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Diện tích: 162.5 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai phẩy năm mét vuông)

+ Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 162.5 m2

Sử dụng chung: 0 m2

+ Mục đích sử dụng: đất ở: 60m2, đất vườn: 102.5m2

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng:

- Nhận tặng cho QSDĐ của hộ bà Lê Thị Minh.

* Ghi chú: Tách từ GCN-QSDĐ số AA 013838, số vào sổ 02918, do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 01/9/2004.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 1.950.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: 1.450.000.000 đồng

Tài sản đảm bảo 2: Quyền sử dụng đất, diện tích: 699m2, thuộc thửa 72, tờ bản đồ số 02, địa chỉ: xã Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, GCN QSDĐ số A 854035, vào sổ cấp GCN số 02013.QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 20/07/1991, mang tên ông Khúc Văn Bính

- Mô tả tài sản:

+ Thửa số: 72

+ Tờ bản đồ số: 02

+ Địa chỉ thửa đất: xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

+ Diện tích: 699 m2 (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín mét vuông)

+ Mục đích sử dụng: đất ở: 200m2, đất vườn 499 m2

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành A 854035, vào sổ cấp GCN số 02013.QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 20/7/1991.

- Giá trị tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 6.990.000.000 đồng.

- Phạm vi bảo đảm của hợp đồng thế chấp: 5.200.000.000 đồng

II. Lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công tài sản bảo đảm, bên có tài sản đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:

a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, số lượng chi nhánh ….);

b. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; đúng yêu cầu.

c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá;

d. Thù lao dịch vụ; Chi phí đăng tin; Chi phí hành chính phù hợp Theo quy định tại Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 21/12/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016;

e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

f. Tiêu chí khác do Người có tài sản đấu giá quy định: Tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề đến nay đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ cho các TCTD trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện)

2. Hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Hồ sơ mô tả năng lực kinh nghiệm

- Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá

- Phương án bán đấu giá

3. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ:

- Thời gian: trước 17h00 ngày 04/08/2022.

- Địa điểm: Ngân hàng No & PTNT Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Sóc Sơn

Địa chỉ: Đường 3, Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 024.38843513

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi